Yalın Üretim nedir?

Wonderware Türkiye'nin yalın üretim ve dijital kaizen bakış açıları ile sunmuş olduğu Aveva Teamwork ürünü, zamanın verimli yönetimi, tecrübenin dijitalize edilmesi ve etkin eğitim yönetimi gibi birçok yeteneği firmalara sunmaktadır.

Wonderware Türkiye, Aveva Teamwork ürününün içerisinde yer alan Yalın Üretim Sisteminin ne olduğu ile ilgili sorular karşımıza Fordist üretim sistemini çıkarmaktadır.

Ford arabalarının kurucusu olan Henry Ford, 1927'de Ford firmasını kurmuştur. Kuruluş prensipleri ve üretim teknikleri doğrultusunda hayata geçirmiş olduğu Fordist üretim sistemi bir devrimi temel prensipleriyle oluşturmuştu. Çok değil, sadece 10 yıl gibi kısa bir süreç içerisinde Fordist üretim sistemi ile aynı mantığa sahip olan Toyota Motor Şirketi 1937 yılında Japonya Koroma'da kuruldu.

50 yıl sonrasında ise, Massachusetts Institute of Technology University (MIT) bünyesinde dünya otomotiv sanayi üzerinde çalışmalar yapan International Motor Vehicle Project ‘de araştırmacı olan John Krafcik tarafından 1977 yılında ortaya atılmış Yalın üretim sistemi terimi günümüzde firmaların global pazarda ayakta kalabilmesi için zorunluluk haline gelmiştir.yalin-uretim-felsefesi

Wonderware Türkiye'nin yalın üretim ve dijital kaizen bakış açıları ile sunmuş olduğu Aveva Teamwork ürünü, zamanın verimli yönetimi, tecrübenin dijitalize edilmesi ve etkin eğitim yönetimi gibi birçok yeteneği firmalara sunmaktadır.

Endüstri 4.0 çağında Yalın Üretim Sistemi, her türlü israfın (hatalar, aşırı üretim, stoklar, beklemeler, gereksiz işler, gereksiz hareketler, gereksiz taşımalar) yok edilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, piyasa koşullarına uyum sağlanması hedeflenmektedir. En dikkat çekeni ise, dijital yalın üretim kültürü oluşturmak ve sürdürmek için operatörlerin etkin bir şekilde nasıl dahil edeceğini ve güçlendireceği konusunda yöneticiler tartışmaktadırlar.

Wonderware Türkiye'nin yalın üretim teknikleri ile çalışmakta olan ürünü Aveva Teamwork ürünü, yalın üretim sistemi içerisinde insanları nasıl seçeceğiniz, geliştireceğiniz ve nasıl ilham vereceğiniz konularında destek sağlamaktadır.

Firmalar dijital yalın üretim sisteminin uygulama aşamasında veya iyileştirme aşamasında sıkışıp kalmaktadır. Bu noktada Aveva Teamwork; çalışanların hangi konuda yetkinliğinin olduğunu belirlenmesi için firmalara destek verirken, birçok alanda sınavlar uygulayarak bu sınavların kontrolünü yapabilmenizi sağlamaktadır. Kendi sınav modelinizi kendiniz tasarlayabileceğiniz için programdan bağımsız bir şekilde dijital yalın üretim kültürünün anlaşılmasını sağlayabilirsiniz. Öbür taraftan dijitalize edilmemiş sistemlerde, standart çalışma belgelerini yayınlamak ve güncel tutmak kolay değildir buna ek olarak, bilgi ve görevlerin nasıl gerçekleştirildiği konusunda değişkenlik devam etmektedir. Ve işin anlaşılamaz tarafı şu ki, iyileştirmeler sürekli olarak hedeflenen koşulu ilk hedefin ötesine taşıyacağından, bu zorluk, yalın üretim sisteminin ve dijital kaizen sisteminin ne kadar etkili olduğuna bağlı olarak büyümektedir. Wonderware Türkiye'nin sunmuş olduğu Aveva Teamwork ürünü, dijital formları kayıt etme ve istenilen anda istenilen dokümana ulaşmakta karşılaşan sıkıntıları minimize edebilmek için operasyonları kağıtsız prosedürler ile yönetilebilir hale getirmektedir. Wonderware Türkiye'nin dijital yalın üretim teknikleri ile çalışmakta olan ürünü Aveva Teamwork ürünü; etkili problem çözümünü sürekli gelişmenin merkezi durumuna getirmektedir. Aveva Teamwork, mevcut durumunuz ve hedeflenen durumunuz arasındaki boşluğu kapatmak için sapmaların işaretlenebileceği bir problem çözme sistemi sunmaktadır. Aveva Teamwork, sosyal medya platformlarına benzeyen kullanımı kolay arayüzü ile aracılığıyla hangi departmanda, hangi ekipmanda nasıl bir problem ile karşılaşıldığı, çözüldü ise bu problemlerin nasıl çözüldüğü vb. konuları kayıt altına alarak gerekli anlarda bu dijitalize edilmiş tecrübelere kolay ulaşılmasını sağlamaktadır.

serendipityDijital Yalın Üretim Sürecinin başlanması sürecinde; araçları dikkate almadan önce amaç, insan, süreç ve problem çözmeyi sağlamlaştırmak ve hizalamak çok önemlidir. Dijital Yalın Üretim Sürecinde; Verileri alma, Standartlaştırılmış süreçler ve süreçleri hayata geçirmek süreçleri bulunmaktadır.

  1. Verileri alma: BT ve OT işbirliği

Endüstri 4.0'dan önce, bilgi teknolojisi (BT) ve operasyonel teknoloji (OT) çoğunlukla birbiriyle çok az örtüşen veya hiç örtüşmeyen iki farklı alandı. Dijital yalın üretim teknolojileri, tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tesis ve işletme verilerini tesis ve işletme kullanıcılarına getiren BT ve OT (kontrol sistemleri, endüstriyel ağlar, vb.) entegrasyonunu gerektirir.

  1. Standartlaştırılmış süreçler: Süreç ve veri yönetimi

Tesis süreçleri, Dijital yalın üretim teknolojileri için girdi işlevi gören veriler üretir. Ancak süreçler standardizasyon ve disiplinle yürütülmezse, doğru ve sürekli veriler ortaya çıkamaz. Sonuç olarak, Dijital yalın üretim girişimin etkisi azaltılacaktır. Bu bağlamda anahtar, nihai olarak daha doğru veriler sağlamak için süreçleri tanımlama ve uygulama konusunda tesis liderliğinin rolüdür.

  1. Süreci hayata geçirmek: Veri destekli teknoloji platformları

BT ve OT iş birliği ve disiplinli süreç ve veri yönetimi ne kadar önemliyse, dijital yalın üretimi faydalardan gerçekten yararlanmak için ilgili teknolojik platformlarda o kadar önemli olmaktadır. İşletmeler, dijital ikiz gibi bir teknoloji platformu seçerken, platform esnekliği, diğer sistemlerle entegrasyon ve veri yönetimi gibi faktörleri dikkate aldığından emin olmalıdır.

 

asdas

Wonderware Türkiye Aveva Teamwork;

• Ön saflardaki çalışanları güçlendirerek onların katılımını sağlamınızı,

• Verileri tek bir yerde toplamanızı,

• Sürekli öğrenmeyi desteklemenizi,

• İletişim ve işbirliği yoluyla kültürünüzü güçlendirmenizi sağlamaktadır.