Su Arıtma Scada Sistemleri

Arıtma Scada tesisleri, gerek proses olarak gerekse ekipman fazlalığı açısından kontrol edilmesi kolay olmayan sistemlerdir. Özellikle saha içinde yer alan birçok ekipmanın birbiriyle uyum halinde çalışmasını otomasyon için oldukça değerlidir.

Bilgi teknolojisindeki gelişmeler ile ortaya çıkan PLC otomasyon ve scada sistemleri, Su Arıtma Scada endüstrisinin ihtiyaçlarına göre şekillenerek proseslerin, üretimlerin ve makinaların izlenebilirliğini ve kontrolünü sağlamaktadır. Teknolojideki bu gelişme insanın da rolünü değiştirmiş, İnsan burada her bir makinanın ve basamağın yerinde işletilmesinden ya da kontrolünden çok tek bir merkezden tüm makine ve basamakların bağlı bulunduğu sistemlerin işletilmesi ve kontrolü rolünü üstlenmiştir. Böylece otomasyon programı ile sektörler insan kaynaklı hataların önüne geçmiş hem de tek merkezden kontrol ile işletilebilirliklerini ve denetimlerini kolaylaştırmıştır.

Arıtma Scada tesisleri, gerek proses olarak gerekse ekipman fazlalığı açısından kontrol edilmesi kolay olmayan sistemlerdir. Özellikle saha içinde yer alan birçok ekipmanın birbiriyle uyum halinde çalışmasını otomasyon için oldukça değerlidir. Arıtma Suyu tesislerinde herhangi bir ekipman çalışması gerektiği gibi çalışmayıp uyumu bozduğunda tesis verimliliğini kaybedecektir. Bu sebeple su arıtma scada otomasyonuna önem verilmektedir.

Wonderware Türkiye, atık su arıtma tesislerinde PLC Otomasyon ve Scada Otomasyon kullanımının kaçınılmaz hale geldiğini görmektedir. Hatta, çevre, maliyet, süreklilik ve etik açıdan yapılan en değerli yatırımların teknolojiye yönelik atılan adımlar olduğunu fark etmekte ve atık su arıtma tesislerinde yer alan PLC Otomasyon sistemlerinin yanında kontrolünün kolay bir şekilde sağlanabilmesi için Aveva System Platform ürünü ile destek sağlamaktadır.

su_aritma_scada_backwwtr

Wonderware Türkiye Aveva System Platform ürünleri sayesinde tesisteki tüm veriler (tank ve havuz seviyeleri, kimyasal seviyeleri, ekipmanların çalışma durumları vb.) kolaylıkla izlenebildiği gibi tesislerinizde yer alan bütün ekipmanların tek tek ve otomatik konumda birbiriyle uyum içinde çalışmasını da sağlayabilirsiniz. Aveva System Platform, tesisle ilgili çalışmayı engelleyen veya kazaya sebebiyet verebilecek durumları e-posta veya kısa mesaj yoluyla ilgili kişilere bilgi verebilmektedir. Bu bilgilerle sahada oluşan ya da oluşabilecek birçok olaya hâkim olunabilir. Ayrıca, arıtma tesisinde gelecek bir mesaj ile ilgili kişi zaman, mekan, cihaz fark etmeksizin anında müdahale ederek gerekli düzeltmeyi yapabilecek ya da tesise birini yönlendirip problemin giderilmesini sağlayabilecektir. Böylece, ilgili çalışanın tesisin içerisinde olmadığı bir anda oluşabilecek olan kötü senaryolar ile karşılaşılmasını önlemektedir. Bu durum neticesinde, ister istemez kaynaklar daha verimli bir şekilde kullanılmaya başlanıp, daha az kaynak ile daha çok ürün elde edilecektir.

su_aritma_dashboard

Aveva System Platform ürünü Su Arıtma Scada Sistemleri ile entegre olarak Arıtma Suyu tesislerinde yer alan proseslerin kontrolü ve kullanılmakta olan bütün ekipmanların manuel olarak operatör tarafından kullanımına bırakmak yerine otomasyon uygulamaları kullanılmasına destek sağlamakta ve böylece insana bağlı hataları en aza indirmektedir.  Wonderware Türkiye ve Aveva iş birliği ile yapılan System Platform ürünü Su Arıtma Scada ürünleri ve PLC otomasyon sistemleri ile entegre bir şekilde çalışarak ekipmanlarınızda maksimum verimliliği sağlamaktadır.

Aveva System Platform ürünü, ekipmanların hatalı durumlarda çalışmasını önlemektedir. Böylelikle ekipmanların daha uzun ömürlü olarak çalışması sağlanmaktadır. Bu da sistemlerle tesis sahasında oluşan arıza ve sorunların takip edilmesini, tespit edilmesini ve acil bir durum olduğunda ise bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

Aveva System Platform ürünü, Arıtma Scada tesislerinde gerekli durumlarda hem arıtma prosesine girecek olan suyun giriş parametrelerinin değişmesi durumunda hem de arıtılan suyun parametrelerinin değişmesi durumunda uzaktan bağlanma özelliği ile uygulayıcı şirketin sistem ayarlarında değişiklik yapılmasına imkan tanımaktadır. Tesise eklenecek sensörler ve ölçüm cihazları yardımı ile tesisteki kimyasalların durumu, arıtılan su miktarı anlık, günlük, aylık, yıllık olarak takip edebilmenin yanı sıra elektrik tüketimi ve su analiz değerlerini de takip edebilirsiniz. Bu verilerden mali değerleri girilerek arıtılan su miktarı başına maliyet değerleri ortaya çıkarılabilmektedir. Ayrıca, bütün verilere anlaşır ve tarihe göre düzenlenmiş bir şekilde Aveva System Platform da ulaşabileceğiniz gibi Aveva Historian ürünlerinde hem local Aveva Historian serverlarında hem de bulut tabanlı Aveva Historian serverlarında saklayabilirsiniz.