Çoklu Modüllü Fabrika, Tek Yönetim Aracı

MES çözümleri hangi operasyonlarda kullanılmaktadır?

Yeni Teknolojiyi Kucaklayın Bu Sizin Geleceğiniz Olacaktır

Çoğu yiyecek ve içecek kuruluşu için, teknolojiyi iş dünyasına entegre etmenin karmaşık ve sorunlu olduğu ve teknolojiden kaçınmanın gelecek ile rekabet etmeyi yalnızca zorlaştıracağına dair mevcut bir düşünce vardır.

Fabrikanıza yazılım eklemenin amacı, daha kaliteli ve verimli ürünler üreterek, maliyetleri düşürüp marjı arttırmaktır. Bu başlangıçta ek bir maliyet gibi gelse de bu yatırımın getirisi uzun vadede işletmeye fayda sağlayacak ve sonuca değer katacaktır. Somut bir getiri ölçebilmek, bir şirketi kalıcı başarıya ulaştıran şeydir.

Üretim alanına teknoloji eklemek, ancak şirketin yaptığı kadar karmaşıktır. Çalışanların yazılıma aşina olması için tabletler gibi basit şeyleri devreye alarak başlayabilirsiniz. Bu, operasyonunuzun doğal bir parçası haline geldiğinde, verimliliğinizi artırmak için daha fazlası eklenebilir ve özelleştirilebilir.

Her şirket için fabrikanızın verimini arttıracak bir BAUTEK çözümü vardır sadece doğru çözümü seçmeniz gerekmektedir.

Çoklu Modüllü Fabrika, Tek Yönetim Aracı

Günümüzde tüm fabrikalar başarılı ve verimli bir şekilde yönetilmek istenilmektedir fakat Dijital yönetim sistemine sahip olmayan fabrikalarda gözle göremediğiniz verimlilik kayıpları yaşamaktadır. Sistem Platformu sahip dijital bir fabrika ile ne yapabileceğinize bir bakalım;

1- Operasyonel performansı optimize edin

Operasyonel performansınızı optimize etmenin anahtarı, sistemi kısa aralıklar ile kontrol ederek operasyon ekiplerine anında geri bildirim sağlamak ve üretim bilgilerini hazır formatta sunmaktır. Mevcut sistem sensörlerden verileri otomatik olarak elde edemiyor ve bunları anlamlı bilgiler olarak sınıflandıramıyorsa, bu görevi yerine getirmek için dijital bir merkezi yönetim sistemine ihtiyacınız olacaktır.

Verileri manuel olarak toplayan, birleştiren ve sıralayan dijital olmayan bir sistem gerçek olaylar ve değişimler arasındaki farkları göremeyecek ve muhtemelen bir partinin sonunda ürünlerinizin gereksiz yere hurdaya çıkarılmasına neden olabilecektir. Daha az üzücü bir senaryoda ise, üretim performansını optimize etmek için fabrikanızın maksimum kapasitede çalışıyor olması gerekmektedir. Uygun bir üretim ve yönetim sistemi, yalnızca üretim yürütmesini ve kalite kontrolünü optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda performans sürdürülebilirliğini sağlamak için iş kurallarının uygulanmasını ve sistemsel değişiklikleri de destekler. Bu tür sistemler tesisler arasında standartlaştırıldığı için dijital dönüşüm için bir platform haline gelirler.

Dikkate alınması gereken bir diğer husus ise, sisteme tahmine dayalı varlık analitiğinin getirilmesidir. Yaklaşan varlık arızalarına ilişkin erken uyarılar, ön saflardaki personelin bu sorunları önleme amacıyla hareket etmesini sağlayarak planlanmamış arıza sürelerini azaltır. İyi bir varlık analiz sistemi oluşturur. Bu sistem, üretim operasyonları sistemiyle kolayca entegre edilebilir ve bağlantılı hale getirilebilir. Sonucunda aynı arıza ve kalite sorununun tekrar ortaya çıkmasını önlemek için veri dağıtımına ve analizine yardımcı olur.

2- Çalışanlarınızı güçlendirin

Operasyonel verimliliğin kilidini açmak, ihtiyaç duyulanan personelin, ihtiyaç duydukları anda ve zamanda verilere erişemediklerii durumlarda anlamsız olmaktadır. Vardiyalar sırasında sürekli iyileştirmeler yapmak için gerçek zamanlı bilgilere bağımlı olan operatörlerinin yanı sıra, bilgiler buluta yüklendiğinde, yöneticiler için verileri kolay izlenmesine ve analiz edilmesine yardımcı olmaktadır. Hareket halindeyken bilgilere erişme yeteneği, verilere erişme hızını ve derecesini artırır ve daha hızlı karar vermeyi sağlar. Bu, veri noktalarını bir IIoT platformu üzerinden bağlayarak, operatörlerin / bakımcıların verilere erişmeleri ve kritik bildirimler almaları için mobil seçenekler sağlayarak elde edilebilmektedir. Bu çözüm, maliyetli bir iş gücünü daha az maliyetli olmasına olanak sağlamaktadır.

3- Toplam maliyetinizi azaltın

Yiyecek ve içecek üreticileri, rekabet gücü yüksek alanlarda çalışmaktadır. Yirmi yıldan daha eski olan üretim tesisleri için bile geliştirme harcamalarına onay almak zordur. Mevcut bir eski sisteme yeni dijital yazılımlar eklemek, maliyetli bir alternatiftir fakat kısa zaman içinde sistemin size sundukları ile bu maliyeti getiriye çevirebilirsiniz.

Bulut tabanlı bir çözüm, donanım sunucularına ek yatırım ihtiyacını ortadan kaldırır ve birden çok alana erişimi kolaylaştırır. Bununla birlikte, SCADA gibi kritik öneme sahip sistemlerin bulunduğu hattaki verilerin, depolanması, izlenmesi, raporlanması ve analiz süreçlerini tamamlayabilmesi için üretim performansı verilerinin buluta gönderildiği hibrit bir kurulum için kullanılmaktadır.

Çözümlerimizden biri olan Sistem platform, Operasyon Yönetimi Ara yüzü (OMI), görselleştirme araçları, duyarlı HMI geliştirme araçları ve modern cihaz genişletilebilirliği ile her ölçekte ve çeşitte endüstriyel kuruluşlar için güçlü bir sistem yönetim aracıdır. Öne çıkan özellikleri ise;

 1. Gelişmiş Alarm Yönetimi Sistemi
 2. Model odaklı Bilgi Yönetimi Sistemi
 3. Mimarideki Esneklikle Geleceğe Yönelik Yatırım
 4. Kullanıma Hazır Durumsal Farkındalık (SA) Kitaplığı
 5. Merkezileştirilmiş ve Çok Kullanıcılı Sistem Sağlayıcısı
 6. Eşsiz ve Sade Mühendislik (Easy-use)

Bunların yanı sıra, Sistem Platformu son derece açıktır ve sayısız donanım kontrolüne, ölçüm cihazına ve üretim sistemine ara yüz sağlamaktadır. Sanallaştırma ve bulut bilgi işlem gibi en son IT teknolojilerinin kullanımına izin verir. Sistem platformunun tam entegre olabileceği sistem modülleri ise;

İş Akış Yönetimi (BPM), Performans Yönetim Araçları, Intelligence (EMI), Mobil Operatör Desteği, Dream Report, Batch Yönetimi, Reçete Yönetimi, InSight Analiz ve Raporlama Araçları (Bulut Teknolojileri)

Sistem Platform çözümü ile, sistemin ortak altyapısı, gerçek zamanlı süreçlere, alarmlara, olaylara ve farklı iş sistemlerinde arşivlenmiş geçmiş verilere evrensel bağlam sağlamaktadır. Sistem tasarımını, bakımını ve yönetimini daha verimli, esnek ve güvenli hale getiren tek bir ortak bilgi modeli oluşturur. Sistem Platformuna sahip bir fabrika, SCADA ekranlarının hepsini tek bir merkezde toplayabilir, uzaktan bağlantı sağlayabilir ve fabrikanın yönetim seviyesini üst düzeye taşıyabilir.

Üretim Yönetim Sistemi

Gıda sektöründe yüksek önemli üretim fabrikalarından, süt üretim ve işleme fabrikalarının beş ana kategorileri (Tereyağı, Peynir, Dondurma, yoğunlaştırılmış ve buharlaştırılmış ürünler) bir takım üretim zorluklarına sahiptirler. Bu zorlukları kolaylaştırmak ancak teknolojinin bize sunduğu fırsatlarla gerçekleştirilebilmektedir. Çünkü yenilenen teknoloji ile birlikte değişen kavramlar, yeniliği yakalayamadığınız taktirde fabrikamızda gözle görülemeyen sorunlara sebebiyet verebilmektedir. FMCG sektörünün önem sıralamasında üst seviyelerde bulunan süt üretim ve işleme süreçlerinde birkaç ana zorlukla karşılaşabilmekteyiz.

 • Ürün nem ve protein içeriğini optimize etmek,
 • Müşteri talep değişikliklerine hızlı yanıt vermek,
 • Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) Analizini gerçekleştirmek
 • Esnek ve verimli paketleme gerçekleştirmek,
 • En verimli ürün karışımını tespit edebilmektir.

Bu zorlukları aşmak ve fabrikanızın verimliliğini arttırmak için size sunduğumuz MES çözümümüz, süt ürünleri üretim ve işleme şirketlerinin, üretim maliyetlerini en aza indirmesine, ürün kaybının azaltılmasına ve değişen müşteri talebine esnek bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olabilmektedir.

MES çözümümüzün fabrikanıza sağlayacağı en temel yararlar;

 • Gelişmiş kalite ürün güvenliğini sürdürebilirsiniz.
 • Prosedür yönetim sistemi ile disiplinli bir şekilde operasyon yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Üretim verilerini analiz edip, kıyaslayabilirsiniz.
 • Pastörizasyon, sterilizasyon ve yerinde temizlik (CIP) gerçekleştirebilirsiniz

MES ÇÖZÜMÜNÜ NERELERDE KULLANACAĞIZ?

1- SIP & CIP

SIP (sterilizasyon) ve CIP (Temizlik) Fabrikalarımızda temizlik prosesi için en iyi yöntemlerimizdendir. CIP sistemi, süt üretim ve işleme fabrikalarındaki temizlik aksiyonunun otomasyonunu içermektedir. CIP sürecini iyi yönetemeyen fabrikalarda genellikle; güvenlik sorunu, gereksiz iş gücü kullanımı, verimsiz su, deterjan ve ısı kullanımı olmaktadır. Size sunacağımız MES çözümümüzde yapabileceklerinizin bir tanesi, fabrikanızın bakımlarını zamanında yapabilecek ve CIP işlemini gerçek zamanlı yöneterek bakım sürecinde karşılayıp kayıplara son verebileceksiniz.

MES sistemi, temizlik çözeltisindeki otomatik olarak ölçülen pH derecesi değişiminden eklenmesi gereken miktarda deterjan ilave edebilmektedir. Bu sistem elektronik kontrol panelleri ile takip edilip yönlendirilebilmektedir. Kontrol panelleri MES (üretim yönetim sistemi) sistemlerine entegre edildikleri zaman, işletmenizin maliyetlerini azaltmanıza, üretkenliği arttırmanıza, verimi yükseltmenize ve karar verme aşamalarınızı kısaltabilmenize yardımcı olabilmektedir

2- Genel Üretim Giderleri

Gıda üreticileri yadsınamaz küresel ekonomik belirsizlikle karşı karşıya kalmaktadır. Hammaddelerin maliyeti artmakta ve yıkıcı bir küresel iş gücü kıtlığı oluşmaktadır. Enerji ve dağıtım maliyetleri de yükselme eğilimindedir ve üreticilerin marjlarını daha da daraltmaktadır. Her maliyet artışı, üreticilerin alt kısmını kesin olarak etkiler. Peki ne yapılabilir?

Hammaddeler söz konusu olduğunda, üreticilerin yapabileceği en iyi şey, hatların ve genel operasyonlarının hem tutarlı hem de verimli olmasını sağlamaktır. İş gücü açısından, şirketler fazla mesai vardiyalarını azaltabilir ve bu da daha yalın bir ortam sağlayabilir.

Yapılandırılmış bir uygulama programı ile birleştirilen bir MES çözümü, vardiyalara, ekiplere, bireylere, malzemelere, ekipmanlara, üretim hatlarına, ürünlere ve ambalajlamalara dayalı olarak performansı ve eğilimleri hızlı ve kolay bir şekilde analiz edebilir.

Doğru MES yazılımı, performans, ürün yeniliği ve gıda güvenliği ile fabrika tedarik zincirindeki sorunlar ve sıkışıklıklar söz konusu olduğunda iyileştirme fırsatlarını belirleyebilmektedir. Bu teknoloji ile üreticiler, genel maliyet ve kar analizini daha iyi ölçmek için ürün maliyetlerini hedeflere göre analiz edebilmektedir.

MES yazılımı ile uçtan uca getiri takibi daha erişilebilir olmaktadır. Şirketler, üretim maliyetlerini düşürmek için harmanlamadan paketlemeye kadar verim kaybının nedenlerini belirleyebilmektedir. Bu, genel plan erişimini iyileştirmeye yardımcı olmaktadır

3- Uyumu ve Güvenliği korumak
Gıda güvenliği, gıda üreticileri için önemli bir konudur. Tek bir uyumsuzluk sorunu, büyük ve küçük şirketler için bir sorun anlamına gelebilmektedir.

Bir regülatörün cips üretim tesisine girdiğini ve bir paket cips aldığını düşünün. Paketi inceler ve ardından o paket cips üretildiği andan itibaren her kalite kaydını görmek ister. Sürecin her parçası kâğıda kaydedilseydi görev neredeyse aşılmaz olurdu. Geleneksel yöntemler, daha ileri teknolojiye kıyasla kontrol ve tutarlılık eksikliğinden dolayı itibar kaybı risklerine yer bırakmaktadır. Uyum ve kalite kontrolü söz konusu olduğunda insan hatası başlı başına bir risk olmaktadır.

MES yazılımı uyumluluk ve kalite kontrolüne nasıl yardımcı olabilir?

 • Hata olasılığını ortadan kaldırır:
 • Gerçek zamanlı izleme kontrolleri gerçekleştirir
 • Dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunda doğru ekibi veya kişiyi uyarabilir
 • İnsan gücü ihtiyacını ortadan kaldırır ve kaliteyi sağlamak için kontrol öğelerini belirleyebilir
 • Veri manipülasyonunu ortadan kaldırır ve daha net veriler size sunabilir
 • İzleme ve kontrole olan bağımlılığı ortadan kaldırmak için her saat operatör iş akışında süreci otomatik başlatır.

MES yazılımı, çalışanlar ve ekipler arasında doğru veriler, gerçek zamanlı uyarılar ve daha şeffaf iletişim bağlantıları sağlayarak hattınızı optimize etmek için tasarlanmıştır. Yiyecek ve içecek üreticileri, kalite kontrol ve uyumluluk konusunda değer sapmasını göze alamaz ve MES yazılımı, titizlikten ödün vermeden hatayı en aza indirir.

4- Teknolojiyi Entegrasyonu

Yiyecek ve içecek üreticilerinin kapsamlı değişime nasıl ayak uydurması gerekiyor?

Hem öğrenmesi kolay hem de manuel veri giriş yönteminin yapabildiği her şeyi yapan ancak daha iyi olan bir teknoloji çözümü seçmek, başarılı entegrasyon için kesin bir yoldur. Yiyecek ve içecek üreticilerinin yalnızca mevcut süreçlerine uymayan, aynı zamanda iyileştiren bir MES çözümüne ihtiyaçları vardır.

MES çözümüne sahip fabrikalar, üreticilerin daha çok değil, daha akıllı çalışmalarına yardımcı olan özelliklerle donatılmıştır. Bu güç ile donatılmış bir fabrika size aşağıdakileri kolayca yapmanıza olanak tanır;

 • Sorunlara daha hızlı tepki verip çözümleri daha hızlı uygulayabilirsiniz
 • Fabrika genelinde sürekli iyileştirme sağlayabilirsiniz.
 • Arıza süresi, işçilik ve plan değişiklikleri gibi faktörleri gerçek zamanlı olarak ölçebilirsiniz.

MES çözümü, role özgü görünümlerle kusursuz bir çözümdür ve kullanıcıları için 12 farklı dil sunar. Ayrıca, herhangi bir kodlama veya programlama gerekmez; tamamen kullanıma hazır bir çözümdür. Bu yeni teknoloji dalgası göz korkutucu olabilir, bu nedenle çalışanlar arasındaki sürtüşmeyi azaltan ve şirketiniz genelinde şeffaflık sağlayan MES yazılımını seçmek çok önemlidir.