System Platform

System Platform ile işletmenizi veriye dayalı kararlar alma gücüyle destekleyerek süreçleri düzene koyabilir, operasyonları optimize edebilir ve güvenliği artırabilirsiniz.

System Platform (OMI - Operations Management Interface)

Wonderware System Platformu, tüm üretim ve otomasyon altyapı sistemlerini bir merkez IT/OT platform çatısı altında toplanmasını sağlayarak, içerisinde endüstriyel arşivleme, analiz, gerçek zamanlı izleme, yönetim konsolu, web serverve saha haberleşmesi için gereken araçları bulunduran bir endüstriyel yazılım platformdur.

İşletmenin tüm otomasyon fonksiyonlarını yönetebilecek şekilde ölçeklenebilen "endüstriyel işletim sistemi" adını verdiğimiz Endüstri 4.0 ve IIOT konseplerinin temelini oluşturmakta,

4 ana modüle sahiptir. Bunlar;

 • Operations Integration Server (200 den fazla endüstriyel haberleşme protokolünü destekleyn veri toplama yapısı, OPC UA, OPC DA, SQL, SOAP, HTTP/S, .NET desteği
 • Application Server (Objeleri çalıştıran uygulama yapısı)
 • Historian Server (Endüstriyel veri tabanı uygulaması, veri arşivleyicisi)
 • Information Server - InSight (Raporlama sunucusu, web server)
 • Dağınık yapıdaki tüm otomasyon ve altyapı sistemlerini tek bir merkez altında toplama (gerçek zamanlı izleme ve yönetmeyi sağlama)
 • Kendinden sonraki tüm diğer gelişmiş Wonderware çözümleri (MES, İş Akış Yönetimi, Mobil Raporlama, Varlık Bakım Yönetimi vs.) için platform ya da taban oluşturmaktadır.
 • Obje temelli SuperSCADA yazılımı,
 • MS .Net framework içerisinde model /taslak obje dizaynları ve model oluşturma,
 • Model objelerden gerçek objeler türetilerek mühendislik ve devreye alma sürelerini azaltması ile model seviyesinde çalışması test edilen uygulamalar hatasız şekilde yaygınlaştırılarak devreye alınması,
 • Model yapısı sayesinde kurumsal olarak uygulama standardı sağlama,
 • Otomatik I/O atama özelliği ile saha cihazlarından kolay veri toplama,
 • Responsive dizayn, yüksek çözünürlükte görüntü ve multi-touch özelliği
 • Dinamik olarak web entegrasyonu (Google Maps, Bing, OpenStreet, ve ESRI),
 • SCADA playback özelliği,
 • Geliştirme esnasında model temelli akıllı navigasyon,
 • Varlık veya ekipman için periyodik, olay tanımlaması yapılarak bakım yönetimi,
 • Merkezi yönetim fonksiyonalitesi hem lokalde hem de uzaktan çalıştırılarak konfigürasyon, idare ve uygulamanın yaygınlaştırılması,
 • Sanallaştırma, High Availability (Yüksek Erişilebilirlik) ve Failover-Redundancy çözümlerini desteklemektedir. Veriyi toplama, işleme ve arşivleme katmanlarında yedekli çalışma imkanlarını dahili fonksiyonalite olarak sunmaktadır.

Siber güvenlik olarak;

 • Rol temelli active directory yapısı desteklenmektedir.
 • Client lar ile iletişim HTTPS şeklinde şifrelenmektedir.
 • Tüm kullanıcı aktiviteleri ve sistem konfigürasyon değişiklikleri için tümleşik denetim mekanizmasına sahiptir.
 • Veri ve obje seviyesinde erişim kontrolü sağlanabilmektedir.

Demo uygulama linki için tıklayınız.

İşinizde çeviklik ve esneklik sağlar.#systemplatform