AVEVA Insight

Operasyon ve varlıklarınızın bulut ortamında tamamen görünebilirliği ile daha doğru ve hızlı kararlar verin.

Bulut Veri Toplama ve Veri Yönetim Sistemi

Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla bulut sisteminin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bulut Sistemi sayesinde, farklı networkler üzerinde bulunan verilerin aynı fiziksel ortamda bulunmasına gerek kalmadan bütün verileri tek çatı altında birleştirmeyi mümkün kılmaktadır. Bulut ortamında depolanan verilerin internet ortamında saklanması, depolanması işlemlerine verilen isim olan Bulut Bilişimi (Cloud Computing), altyapısına sahip sistemler daha fazla depolama alanı, hızlı veri transferi ve maliyet tasarrufu yapmanızı sağlar. Küçük, orta ve büyük ölçekteki tüm şirketlerin iş gücünden ve zamandan tasarruf etmeyi sağlayarak verilerin güvende olmasına olanak sunmaktadır. Her yerden ulaşılabilirliği sağlayan Bulut Bilişimi (Cloud Computing) altyapısına sahip yazılımlar ile günümüzde birçok firma işlerini güvenle yapmaktadır.

Bulut Bilişimin Avantajları:

Ekonomik; Kullanıcılar en modern teknolojileri özel bir donanımsal ve yazılımsal yatırım gerekmeksizin avantajlı, güvenli bir şekilde kullanabilirler.
Güvenlik: Modern bulut veri yönetimi, genellikle şirket içi çözümlerden daha güvenlidir. Bulut çözümü benimseyen kuruluşların %94'ün belirttiği üzere modern bulut veri yönetimi genellikle şirket içi çözümlerden daha güvenlidir. Bunun birinci nedeni bulut veri yönetiminin cihaz hasarı veya donanım arızası nedeniyle veri kaybı riskini azaltması. İkinci neden ise bulut barındırma ve veri yönetimi konusunda uzmanlaşmış şirketler, şirket içi verilerine yatırım yapan şirketlerden daha gelişmiş güvenlik önlemleri ve uygulamaları kullanması.

Kolay Erişim: Bulut teknolojisi yazılımları web tarayıcıları üzerinden çalıştığından, bilgisayar, tablet, akıllı telefon ile kullanılma imkanı veriyor. Verilerinizi ulaşmak için aynı ortamda bulunmanıza gerek yoktur.

İyileştirilmiş veri kalitesi: Entegre, iyi yönetilen bir bulut veri yönetimi çözümü, şirketlerin veri silolarını yıkmasına ve her veri noktası için tek bir doğru kaynağı oluşturmasına yardımcı olur. Veriler temiz, tutarlı ve güncel kalır.

Esneklik: Kullanıcılar hizmetleri ihtiyaçlarına göre ölçeklendirebilir, uygulamaları özelleştirebilir ve internet bağlantısı olan her yerden bulut hizmetlerine erişebilir.

Verimlilik: Kurumsal kullanıcılar, temel altyapı maliyeti veya bakımı kaygıları olmadan, uygulamalarını hızla pazara sunabilir.

Stratejik Değer: Bulut hizmetleri, var olan en yenilikçi teknolojiyi sağlayarak kuruluşlara rekabet avantajı sunar.

Wonderware Türkiye Bulut Çözümü Aveva Insight

Wonderware Türkiye olarak sunduğumuz bulut çözümü olan Aveva Insight Yönetim Platformu, geniş bir altyapı ile dijital teknolojilerin firmalara sağlamış olduğu avantajları göstermektedir. Özellikle gelişim hedefleyen ve hedefine ulaşmak isteyen firmaların endüstriyel proses, enerji, üretim operasyon vb veri toplaması, toplanan veriler üzerinde analizler gerçekleştirerek operasyonlarında karar vermesini destekleyen çözüm olan Aveva Insight çözümü tüm operasyonel verileri bir kaynakta toplanırken, şeffaf çalışma anlayışı ile bu verilerden bütün departmanların faydalanması gelecek çözümleri oluşturma konusunda çok iyi fırsatlar hazırlamaktadır.

Özellikle veri toplama, raporlama, analiz, ve yapay zekâ gelişimi konularında firmaların altyapı oluşturma çalışmaları, dijital dönüşüm fırsatı ortaya koymaktadır. Yatırımları etkin gerçekleştirmek ve yapılacak yatırımın maliyetleri minimize etmek kurumların en önemli hedeflerindendir. Bununla birlikte üretim verimliliği ve kaliteyi yükseltecek çalışmalar için mevcut verilerden faydalanmak ve bu verileri anlamlı bilgilere dönüştürmek kurumların sürdürülebilirliği açısından kritik bir konudur. Wonderware Türkiye çözümü olan Aveva Insight işletmelerin minimum maliyetle maksimum fayda elde etmesini sağlamaktadır ve veriden faydalanarak buna uygun sürdürülebilir geleceği inşa etmek için gerekli teknolojik destekleyici alt yapıyı sağlamaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER;

Wonderware Türkiye olarak sunduğumuz bulut çözümü olan Aveva Insight Yönetim Platformu otomasyon uygulamalarının marka, model ve versiyonundan bağımsız çalışma yeteneğine sahiptir. Ayrıca dağınık lokasyondaki otomasyon, üretim, proses, enerji izleme, kalite operasyonlarının verilerini toplama vb sistemlerin bilgilerini tek bir platformda toplayarak verileri anlamlı bilgilere dönüştürmenizi sağlamaktadır. Kurum içim tüm departmanların ve kullanıcılar için kullanılabilecek bir platformdur. Farklı sistemlerle entegre olma yeteneği sayesinde işletmelerde verilere erişim bütünlüğü imkanı sağlamaktadır.

Wonderware Türkiye dijitalizasyon çözümlerinden Aveva Insight;

 1. Her yerden, her cihazdan güvenli erişim imkanı sağlamaktadır.
 2. Arama tabanlı gezinme imkanı sağlamaktadır.
 3. Özelleştirilebilir dashboard (Veri ekranları) imkanı sağlamaktadır.
 4. Alarm yönetimi, uyarılar ve bildirimler sağlamaktadır.
 5. Kullanıcı girişi gerektirmeyen makine öğrenmesi ile haber akışı sağlamaktadır.
 6. Varlık verimliliği analizi sağlamaktadır.
 7. Zaman serisi analizi sağlamaktadır.
 8. Operasyon grafikleri sağlamaktadır.
 9. 300'den fazla endüstri standardı sürücüye bağlantı imkanı sağlamaktadır.
 10. 30'dan fazla Aveva ve Wonderware Türkiye ürünü için yüklü sürücü yazılımı sağlamaktadır.
 11. Veri erişimi ve entegrasyonu için Restful API imkanı sağlamaktadır.
 12. AVEVA Insight ile iş ihtiyaçlarınız için kusursuz otomatik yükseltmelerin ve ölçeklendirilebilirliğin keyfini çıkarabilirsiniz. Uygun maliyetli abonelik modeli, donanım sunucularına ve yazılımlara ek yatırım yapma ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

Veri Toplama, Raporlama ve Analizi

Gelişmiş bir teknoloji ve bilgi işlem konusunda sürekli yaşanan gelişimler, işletmeler için yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Açık ve şeffaf bilgi paylaşımı ve bu paylaşımın avantajlarını elde etmek için, öncelikli olarak veri toplama analizi konusunda planlı bir çalışma gerekmektedir. Wonderware Türkiye olarak firmanızdaki verileri buluttan alan,raporlayan ve analiz olarak en iyi çözümü sağlayan Aveva Insight'tır. Firmanızda toplamış olduğunuz verilerin analizini yapmak için; farklı oluşturduğunuz raporların dashboard arayüzünde bir arada görerek iyi bir veri analizi yapmanızı sağlar.  

Bilgilerin değerlendirilmesi yapılan analizler ve bu bilgilerden elde edilen fırsatlar firmaların potansiyelini yükseltiyor. Yıllardan beri bu konuda çok önemli yatırımlar yapılırken, özellikle firmamızın gelişmiş kadrosu altyapı ve gelişmiş teknik eleman konusunda firmalara çok büyük destek sağlamaktadır. Geleceğinizi isteğinize göre şekillendirmek ve bilgiden faydalanmak istiyorsanız, özellikle veri toplama ve avantajlarını değerlendirme konusunda firmamızdan yardım alabilirsiniz.

*Aveva Insight Genel Özellikleri;

AVEVA Insight, karmaşık süreçleri basitleştirerek varlık performansı, Genel Ekipman Verimliliği (OEE) gösterimi, büyük veri ve analitik hesaplamaları kolayca gerçekleştirmektedir. Aveva Insight, operasyon ve varlıkların kolayca yönetimi için veriye her zaman ve her yerden ulaşılmasını sağlayan bulut tabanlı bir çözümdür. AVEVA Insight, yalnızca veri toplama ve depolama için değil aynı zamanda her seviyeden ve deneyimden kullanıcılar için varlık bilgilerine ve gelişmiş analiz yeteneklerine anında erişim için güçlü bir sistem sağlamaktadır.

Üretim Performans Yönetimi (OEE)

OEE bir varlığın uygulanabilirlik,perfonmans ve ürün kalitesini tek bir gösterge ile ifade eder. Bu sayede bir varlığın istemsiz /plansız durma sürelerini , üretim hızındaki düşüşü ve kalitesiz üretiminin tespit edilmesini kolaylaştırır.

 Uygulanabilirlik: Uygulanabilirlik bir varlığın gün içerisindeki çalıştığı sürenin planlanan topla çalışma zamanına bölünerek elde edilen yüzdesel bir ifadedir.

Performans: Perfonmans ise ilgili varlığın belirli bir zaman dilimi içerisindeki ürettiği ürün miktarının üretmesi planlanan ürün miktarına oranını gösteren yüzdesel bir ifadedir.

Kalite: Kalite göstergesi ise varlığın ürettiği kabul edilebilir kalitedeki ürünlerin üretmesi gereken kaliteli ürün sayısına oranı ile hesaplanan yüzdesel bir ifadedir. Bu üç göstergenin çarpımı ile bir varlığın genel ekipman verimliliği hesaplanır.

Wonderware Türkiye olarak sunduğumuz bulut çözümü olan Aveva Insight Yönetim Platformu işletmelerde üretim yöneticilerine makine/hat/tesis vb operasyon performanslarını yönetebilecekleri özellik sağlamaktadır. Böylece işletmedeki varlıkların duruş, çalışma süre, ve üretim /plansız duruş bilgilerini analiz ederek operasyondaki potansiyel fırsatları keşfetmesini sağlamaktadır.

Üretim proses, enerji, proses verilerini aynı platformda toplayarak uçtan uca görünürlük kazandırmaktadır.

Varlık üzerinde oluşabilecek herhangi bir verimlilik düşümünü tek gösterge ile tespit etmemizi sağlaması dışında bu verimliliğin nedeni hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Tüm süreci kontrol etmemizi sağlayan bu göstergenin sürekli olarak kontrol edilmesine gerek yoktur, Insight'ın sahip olduğu kural tabanlı uyarı sistemleri sayesinde tanımlanan düzeyde düşüş gerçekleştiği anda ilgili kişilere bildirimlerde bulunulur. Bu sayede herhangi bir zahmet gerektirmeden ve operatörlerden bağımsız bir şekilde bir varlığın tüm yaşam döngüsü boyunca yaşayabileceği verimlilik düşüşleri kontrol edilmiş olur. Ek olarak üretim hattınızı gerçek zamanlı olarak izlemenize ve oluşturabileceğimiz dashboardlar sayesinde  görselleştirmenize yardımcı olmaktadır.

Kestirimci Analitik Uygulama ve Kestirimci Bakım

Wonderware Türkiye olarak sunduğumuz bulut çözümü olan Aveva Insight Yönetim Platformu işletmelerde makine öğrenmesi ve tahmine dayalı kestirimci veriler sağlayabilmektedir. Kullanıcılara aynı platform üzerinde  verilerin toplanmasına, model oluşturmaya, analize hazırlama, veri görselleştirme, gösterge tabloları oluşturma ve raporlar konusunda yardımcı olmaktadır. İçerisinde barındırdığı makine öğrenmesi özelliği ile işletmelere Kestirimci Bakım, Kestirimci Kalite, Kestirimci Enerji Verimliliği vb bir çok fonksiyon sağlamaktadır.

4.1 Kestirimci Analitik Uygulama ve Kestirimci Bakım | Guided Analytics

Üretimde meydana gelen anormallikleri önceden tespit edin. Guided Analytics sahip olduğu gelişmiş yöntemleri basit arayüzlerle kullanmanızı sağlayarak kestirimci bakım operasyonlarınıza öncülük etmektedir. AVEVA Insight'ta sahip olmuş olduğunuz tüm verilerden varlık performans ve veri güvenliğine etki ettiğini düşündüğünüz girdileri seçerek modelin bu girdilerdeki değişimlerin normal operasyon süreçleri dışına çıkması durumunda size uyarı vermesini sağlayabilirsiniz. Bu uyarılar geleneksel uyarı eşiklerinden farklı olarak girdilerin birbirlerine tanımlanan çalışma aralıklarına göre değerlendirilerek üretime engel olacak durmalara neden olacak seviyelere ulaşmadan önce size bildirimlerde bulunur. Bu öngörü sayesinde varlıklarınızda oluşabilecek arızaları önlemek için yeterli zamana sahip olabilirsiniz.

Erken Uyarı Tespiti

Dayanıklılığı, performansı ve güvenilirliği artırmak; endüstriyel tesislerin en önemli öncelikleri arasındadır ve günümüzde işletmeler, çabalarını ve kaynaklarını maliyetleri kontrol etmeye ve halihazırda yapılmış yatırımlardan elde edilen değeri en üst düzeye çıkarmaya odaklamaktadır. Guided Analytics, mevcut operasyonel alarmlardan önce ekipman sorunlarının erken uyarı tespiti ile tahmine dayalı bakım programlarını destekleyerek kuruluşların kritik varlıklarda en yüksek getiriyi elde etmesine yardımcı olur.