Alpana Dashboard

Varlıklarınızın güvenilirliğini, performansını ve güvenliğini artırın

Alpana Dashboard | Hibrit Raporlama

Dashboad & Report Tool  / BAUTEK ALPANA Endüstriyel Raporlama

(Dashboad Clients -Eş Zamanlı 5 İzleme Kullanıcı ve 1 adet designer kullanıcı)

 • HTML destekli olarak kullanıcı tarafında kurulum yapma gerekmeksizin KPI, Dashboard izleme
 • 50 adet Dashboard,10 veri kaynağı bağlantı imkanı
 • Sürükle bırak mantığında çalışan geliştirme ortamı
 • Dashboard üzerinden kök-neden analiz yapabilme imkanı
 • Wonderware dışındaki verileri alabilmek için Microsoft Excel, CSV, SQL Server, Spark SQL, MySQL, SQLite, Access, JSON, Microsoft Azure Table SQL Server bağlantı imkanı
 • Manuel veri girişi için CSV files import/export özelliği
 • Kullanıcı yetkisine göre rapor erişim özlelliği
 • Kullanıcılar için kolay ve hızlı erişim için Dashboard, KPI ve Raporu ilgili kullanıcıya göre kayıt işlemi
 • Manuel veri girişi için CSV files import/export özelliği
 • Kullanıcılarla hazırlanan KPI, Dashboard paylaşma, imkanı
 • Tarihsel ajanda özelliği ile ilgili kullanıcılara e-posta gönderme özelliği
 • Veri üzerinde hesaplama yapabilmek yeteneği
 • Charts, gauges, maps, treemaps, grid gibi birçok raporlama dashboard arayüzü
 • Step Line,Step Area, Range Area, Stacked Area, Spline Area, Stacked Spline Area, Range Column, Stacked Column, Bar, Stacked Bar, Radial Charts, Semi-Pie, SemiDoughnut, Grid, Choropleth Map, Bubble Map gibi chart özellikleri
 • RadioButton,DatePicker, Combobox, CheckBox, RangeNavigator, Label, Image gibi fonksiyon seçim özellikleri...
Varlıklarınızın güvenilirliğini, performansını ve güvenliğini artırır.#alpana