Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji - Güneş enerjisi santralleri

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji 

Güneş Enerjisi Santrallerinde Kullanılan Endüstriyel Yazılım Uygulamaları ve Çözümleri

Wonderware Türkiye GES Scada sistemleri, her bir MW(MegaWatt) için yaklaşık 20 dönüm gibi geniş bir araziye kurulan Güneş Enerji Santralı ve Sistemleri ve binlerce solar panel, inverter, saha dağıtım panoları ve trafo merkezleri gibi birçok ekipmanının bir araya gelmesinden oluşan Güneş Enerjisi Santrallerinin kontrolünü kolaylaştırmaktadır. Ağırlıklı olarak sahada oluşan sorunlar çok fazla seviyelere ulaştığında görülebilmekte ve giderilmektedir. Bu durum santral sahibinin üretim/para kaybetmesine sebep olmaktadır. Wonderware Türkiye SOLAR Scada sistemleri, tüm bu sebeplerde, günümüzde santrallerin santral yönetim odasından lokal olarak veya uzak noktadaki merkezi yönetim biriminden, izlenmesi / kontrol edilmesi, tüm bu sayılan sorunların önüne geçilmesini sağlayarak, yatırımcının para/zaman kazancını arttırmaktadır.

Güneş enerjisi santrali, sistem güvenliği ve performansının durumu, kritik öneme sahip konuların başında gelmektedir. Güneş enerjisi santrallerinin performans takibi, verimliliğin yükseltilmesi, bakım maliyetlerinin düşürülmesi konularında SCADA ve uzaktan izleme sistemlerinden yararlanılır. Ayrıca dağıtım şirketinin kriterlerini göz önünde bulunduracak olursak, santralden enerji akışının verimli bir şekilde sağlandığının kontrolü için gerekli altyapıyı da oluşturmak gerekir. Uzaktan izleme sistemleri bu amaçlar doğrultusunda geliştirilmiştir.Solar Power Plant

SCADA sistemleri, enerji santrallerinin olmazsa olmaz parçalarıdır. Güneş enerjisi santrallerinde izleme konusunu da kesinlikle göz ardı edilmemeli hatta sensör (ışınım, sıcaklık, rüzgâr) verileri ile desteklenmelidir. Böylece santralinizin sağlıklı bir şekilde enerji üretimi ve dağıtımı hakkında her zaman bilgi sahibi olabilirsiniz.Süreçlerde hata oluşumunu engellemek, var olan düşük performans problemlerini erken saptayıp çözmek en önemlisi de operasyonlarınızı optimize etmek ve sürekli iyileştirmek istediğinizde bu bilgilere ihtiyaç duyarsınız. Bu optimizasyon yaklaşımı, sahibi olduğunuz sistemi, benzer güneş enerji santrallerine göre daha verimli bir hale getirerek daha fazla enerji üretmenizi sağlayacak ve sürdürülebilir kılacaktır.

Wonderware Türkiye güneş enerji santralleriniz için veri depolamadan raporlamaya, bakım yönetiminden kestirimci bakıma gerekli olan tüm yazılım çözümlerini sunmaktadır. Aveva Edge ile güneş enerjisi santrallerinizi uzaktan izleme ve kontrol imkanına sahip olurken Historian Server ile takip ettiğiniz bu verileri yedekleyip trendleri ve anomali durumları izleyebilirsiniz. Aveva Reports ile sahip olacağınız gelişmiş grafik araçlarını kullanarak anlaşılır raporlar oluşturup operatörleriniz ile anlık paylaşabilirsiniz.

 Ayrıca;

  • Panel sıcaklıklarının izlenmesi,
  • Işınımın pyronometre ile ayrıca ölçülmesi,  
  • Rüzgâr hızının ölçülmesi,
  • Panel dizilerinden; akım, gerilim, güç ve kapasite bilgilerinin alınması ve invertöre giren toplam DC gücün ölçülmesi,
  • Saha toplama panolarındaki sigorta-kaçak akım şalterlerinin durum bilgilerinin izlenmesi,
  • İnvertör çalışma parametrelerinin izlenmesi ve üretiminin ölçülüp kontrol edilmesi,
  • Eğer tali trafo merkezleri var ise bunlara ait AG şalter, analizör, koruma rölesi trafo, OG hücre, röle çalışma durum bilgileri ile ölçülen parametrelerin izlenmesi ve kontrol edilmesi gibi bir çok ihtiyacınızda Wonderware Türkiye'nin sağladığı enerji sektörlerine yönelik yazılım çözümlerine ve konusunda uzman teknik ekibine ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji .