Dijital İkiz ve Dijital Dönüşüm Hizmetleri

Artan küresel rekabet ve düzensiz bir grafik çizen piyasa koşullarıyla mücadele etmek için birçok sektördeki işletmeler, operasyon verimliliğini ve performansını yükseltebilecekleri dijitalizasyon çözümlerine yönelmektedirler.

Dijital İkiz Çözümleri ve Dijital Dönüşüm Hizmetleri

 

Akıllı veri yönetimi ve dijital sürekliliğin önemi

İşletmelerin operasyonlardan elde edilen bilgilerin kalitesine ve doğruluğuna güvenerek hareket etmesi gerekir. İlerleyen süreçlerde elde edilecek kazanımların neredeyse tamamı verilerin tutarlı ve doğrulanabilir olması şartına bağlıdır. Mühendislik verilerini kullanarak operasyonel süreçleri optimize etme fırsatları yakalayabilirsiniz veya bakım faaliyetlerinden gelen veriler sayesinde potansiyel mekanik arızalarını belirleyerek ekipmanlar arızalanmadan önlem alabilirsiniz. Alarm verileri sayesinde riskli ve kritik süreçleri belirleyerek oluşabilecek güvenlik tehlikelerine karşı öncesinde aksiyon alabilirsiniz.

Endüstriyel ve Mühendislik verilerini operasyonel öngörülere dönüştürün, bu öngörüler ile operasyon ekiplerini güçlendirerek proaktif hareket etmelerini sağlayın. Kritik varlıklardan maksimum yatırım getirisi (ROI) elde edin.
morlugrafik

İster girişimci ister kurumsal bazda olsun, etkili ve akıllı veri yönetimini gerçekleştirmeyi başaran şirketler, elde edilen maliyet tasarruflarının yanında Dijital İkiz teknolojisinin dönüştürücü etkisini ve  kazanımlarını da elde edecektir.

Akıllı mühendislik ile ana veri yönetiminden faydalanarak operasyonel karar verme süreçleri nasıl dönüştürebilir?

Artan küresel rekabet ve düzensiz bir grafik çizen piyasa koşullarıyla mücadele etmek için Petrol ve Gaz, Kimya, Enerji, İlaç, Maden ve Gıda sektörlerindeki işletmeler, operasyon verimliliğini ve performansını yükseltebilecekleri, sürekli iyileştirme ve optimizasyon faaliyetlerinden hızlı ve yüksek getiri sağlayabilecekleri dijitalizasyon çözümlerine yöneliyorlar. Fakat inovasyon süreçleri kendi zorluklarını da beraberinde getiriyor. Endüstri 4.0 ile gelen dijital dönüşüm süreçlerinde şirketler genellikle yeni araçlar, platformlar ve sensörler tarafından üretilen büyük miktarlarda veriyi toplama, depolama ve değerlendirme aşamalarında zorluklarla karşılaşıyor. Kendilerini sürekli genişleyen bir veri okyanusunda bulan işletmeler, veriler üzerinden isabetli tahminlerde bulunarak rasyonel hareket edebilecekleri dijital dönüşüm çözümleri arıyorlar.

Akıllı entegre mühendislik sistemleri önde gelen mühendislik, tedarik ve müteahhitlik projelerinde ciddi rekabet avantajı sağlayan yazılımlardır. Bu yazılımlar projelerde verimlilik artışı, zaman ve maliyet tasarrufları sağlamasının yanında farklı mühendislik disiplinlerinden kullanıcılarına eş zamanlı ve ortak bir platform üzerinden çalışma imkanı da veriyor.

 

Fiziksel Varlık

Dijital İkiz

 
Mühendislik verilerinin akıllı yönetimi her dijitalleşme projesinin merkezinde yer alır ve başarılı bir dijital ikiz stratejisinin temelidir.

Dijital ikiz, fiziksel nesnenin veri ve bilgi açısından bir temsilidir. Varlıkların canlı IoT verilerini ve sensör bilgilerini kullanarak mevcut durumunu ve davranışını güvenilir bir şekilde raporlar. Eşi görülmemiş ayrıntı seviyeleri ve analitik yetenekleri ile dijital ikiz, gerçekleşecek olayları tahmin etmenizi ve olaylar hakkında öngörülerde bulunmanızı sağlayan bir karar destek aracı haline de gelebilir. Başka bir deyişle, dijital ikiz, fiziksel muadilinin olası başarısızlıklarını gerçekleşmeden önce tahmin edebilir ve bu hataları önlemenin yollarını önerebilir.

Ama potansiyel bir kusuru bulunmaktadır. Dijital ikiz, topladığı gerçek zamanlı veriler ile birlikte, üzerine inşa edildiği, ayrıntılı mühendislik ana verileri kadar iyi olabilir. Ayrıca, dijital ikizin bulunduğu sistemlerin, alanların, birimlerin ve odaların ayrıntılı ve doğrulanabilir bilgilerine sahip ise bir mühendislik ekibinin güvenebileceği bir durumu temsil edebilir.

Dijital İkiz'in Dijital sürekliliğini sağlamak, Dijital Süreklilik, Dijital İkiz bağlamında ne anlama geliyor ve en iyi nasıl elde edilebilir?

Varlığın yaşam döngüsü boyunca dijital süreklilik ihtiyacı vardır. Bu, gerçek bir dijital ikizin, bir projenin operasyonel süresi boyunca etkili öngörüler sağlayabilmesi için bir dizi temel hizmete ihtiyacı olduğu anlamına gelir. 

Dijital süreklilik, etkili bir dijital ikizin temelidir. Dijital süreklilik alanındaki liderler, varlık yaşam döngüsü boyunca kusursuz veri kullanımı için yeni değerler ortaya çıkarmaya devam ederken, dijital ikizler artık yeniliğin zirvesinde sıcak bir trend değil, kestirimci bakım, IIoT ve daha da gelişmiş operasyonel mükemmellik programlarını yönlendirmek için temel bir unsurdur. 

 
Dijital ikizin temeli nedir?

Bakım optimizasyonu örneğini ele alırsak, Varlık Performans Yönetimi'nden (APM) tahmine dayalı analizleri, Kurumsal Varlık Yönetimi'nden (EAM) bakım planlamasını, 3B görselleştirmeden durumsal farkındalığı ve ayrıntılı mühendislik verilerini birleştirir.

Bu bilgiler, yukarıdaki grafikteki gibi bir çalışma paketinde gösterilmiştir. Artık bakım yöneticisi, performans ve stres noktalarını, ayrıntılı tasarım çalışmalarını bir bakışta görebilir ve bu bilgileri tesis için olası zorlukları veya fırsatları tahmin etmek için kullanabilir.

Etkili bir dijital ikiz stratejisi oluşturmak için, her varlık, mühendislik ana verileri, etkili görselleştirme araçları ve iş akışı prosedürleriyle birlikte kendi kümesini oluşturur. Yukarıdaki diyagram, veri akışlarının derinliğini ve genişliğini göstererek çeşitli sektörlerdeki varlıkların dijital ikizlerinde bulunması gereken hizmetler hakkında fikir verir.

Etkili bir dijital ikiz, bu veri akışlarını derin ve geniş bir şekilde sentezler, teknolojik imkanları da kullanarak temel iş süreçlerini sorunsuz bir şekilde uygular ve verileri düşük maliyetli, kullanıma hazır ve yüksek performans gösterecek şekilde bilgisayar tabanlı analizlere entegre edilmesini sağlar.

Teknolojiyle birlikte değişen davranışlar...

Dijital ikizin gücünü ekranda göstermek kolaydır. Anlamlı operasyonel verimlilik kazanımları elde etmek, güvenlik performansını iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak için, veriler ve varlığın kendisi hakkında farklı bir düşünme ve etkileşim kurma yolu gerekir. Ayrıca, geçmişte dijitalleşme yatırımlarını isteğe bağlı harcama olarak gören işletme sahibi ve işletmecilerin zihniyetinde de bir değişiklik gerektiriyor.

Dijital ikizin yükselişi tesisler ve operasyonel süreçler için, şirketlerin varlık yaşam döngüsü boyunca korunan ve yönetilen garantili, güvenilir dijital mühendislik ana verileri gerektiren kapsamlı dijitalleşme stratejileri oluşturmalarını gerektiriyor. Bu durum teknolojik olduğu kadar kültürel ve insani bir süreç sorunu olarak da karşımıza çıkıyor. Ancak endüstri liderlerinin artan aciliyetle ve ciddiyetle üstlenmeye başladığı bu dönüşüm süreçleri artık bir zorluktan ziyade gereklilik olarak önümüze geliyor.

Akıllı veri yönetimi başarının merkezi haline geliyor.

Bu akıllı sistemler, bir şirketin karmaşık bir yatırım projesindeki varlık yaşam döngüsü boyunca verileri arşivleyen ve bunlara erişim sağlayan merkezi bir platformla birleştirildiğinde şirketin rekabet gücünü artıracak sonuçlar elde edilir. Dijital ikizin etkili olabilmesi için ihtiyaç duyduğu şey tam da bu tür uzun vadeli, akıllı ana veri yönetimidir.