Aveva Asset Strategy Optimization

Wonderware Türkiye Varlık Yönetimi çözümleriyle kritik varlıklarınızı genel bir varlık performans yönetimi stratejisine entegre edin.

Doğru varlık yönetimi optimizasyon stratejisini oluşturmak rekabet gücünüzü artırarak işletmenizin geleceğine yön verir.

Endüstriyel pazarların rekabetçi ortamı, şirketleri, varlıkların yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmaya, operasyonların maliyetini de mümkün olduğunca minimum seviyeye indirmeye zorlar. Wonderware Türkiye Varlık Yönetimi çözümlerinden Aveva Asset Stragedy Optimization, bakım optimizasyonu ve kritik varlıkları genel bir varlık performans yönetimi stratejisine entegre ederek işletmelerin varlık performansını iyileştirmelerine yardımcı olur ve yeni çözümler üretmelerini sağlar. İlk etapta şirketin kurumsal stratejisine ve hedeflerine bakarak ve ardından da varlık yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmayı sağlayacak eylemleri belirleyerek optimize edilmiş bakım ve yedek parça stratejilerini oluşturur.

Dijital Dönüşüm Yolculuğunuza Asset Stragedy Optimization ile başlayın.

Dijital dönüşüm veya varlık performansı yönetimi optimizasyonu yolculuğunun başlangıcı için en uygun çözümdür. İyileştirme fırsatlarını ve en iyi bakım stratejilerini belirlemek için analizler ve simülasyonlar gerçekleştirerek mevcut varlık performansına kapsamlı bir bakış sağlar. Gerçek dijital dönüşüm, APM'nin varlık odaklı bir yaklaşımdan mühendislik kabiliyetini, endüstriyel operasyonları ve varlık performansını bütünsel olarak birbirine bağlayan bir sisteme dönüştürülmesi ile gerçekleşir.

Dijital dönüşüm süreçleri için beklentiler her zaman yüksektir. Endüstri 4.0 çağında dijital olarak güçlendirilmiş bir kaç mühendis ile kendi kendine çalışır akıllı sistemler oluşturmak, izlemek ve arızaları minimum seiyeye indirmek mümkündür. Ayrıca, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) teknolojisiyle beraber bu faaliyetleri, birden fazla tesisi birbirine bağlayarak ve operasyonel yönetim faaliyetlerini düzene sokarak gerçekleştirmek geleneksel yöntemlere göre oldukça hız kazanmış ve basitleşmiştir. Fabrikalar arasındaki sınırlar ortadan kalkmıştır.

Endüstri 4.0 ve IIoT teknolojilerinin getirdiği dönüşümlerle beraber varlık ve ekipman bakımı, envanter optimizasyonu, birlikte çalışabilirlik ve iş sağlığı güvenliğindeki gelişmeler dikkat çekmeye başlamıştır. McKinsey tahminlerine göre dijital dönüşümlerin, üretim operasyonlarındaki kesinti sürelerini %30 ila %50 arasında azaltmaiş gücü verimliliğini de %40 ila %50 oranında artırma potansiyeline sahip olduğunu ifade edilmiştir.

Getiriyi En Üst Düzeye Çıkarın.
Planlanmamış arıza süresini azaltmak, varlık arızalarını oluşmadan önce belirlemek ve operasyonların güvenlik ve mevzuat uyumluluğunu sağlayarak başlayın ve uzmanların size rehberlik etmesine izin verin.

Kök Neden Analizi (RCA) yapın.
Olay günlüğü, çözüm tanımları ve güvenli önleyici çözümler için kapsamlı yerleşik kök neden analizi yapın.Bu işlem bir yıl içinde ortalama 1:30 yatırım getirisi sağlar.

Yedek Parça Optimizasyonu yapın.
Kritik varlıklarınızla ilgili envanter yönetimini optimize edin ve arıza süresi ve stok yönetiminde önemli tasarruflar elde edin.

Optimizasyon için Simülasyon
Bu işlem, tüm varlık yaşam döngüsü boyunca farklı varlık stratejilerini simüle ederek karar vermeyi kolaylaştırır ve maliyet ile risk arasında mükemmel dengeyi bulmanıza yardımcı olur.

Riske Dayalı Denetim (RBI)
RBI, basınçlı kaplar, ısı eşanjörleri ve borular için denetim planlarının optimize edilmesine yardımcı olur. Arıza olasılığının belirlenmesi ve olası sonuçların net bir şekilde tanımlanması, çevre ve güvenlik yönetmeliklerine uyumu garanti ederken denetim aralıklarının uzatılmasına olanak sağlayacaktır. Risk analizi, kaynaklarınızı en kritik varlıklara odaklamanıza yardımcı olur, bu da planlanmamış arıza süresini azaltır ve varlık kullanılabilirliğini artırır.

Etkili bir APM (Varlık Performans Yönetimi) 4.0 stratejisi, mühendislik kabiliyetini, endüstriyel operasyonları ve bakımı faaliyetlerini birbirine entegre ederek geliştirilebilir. En iyi uygulamaları, entegre sistem çözümlerini ve doğru veri modellerini içeren, anlaşılması kolay bir çözüm çerçevesi oluşturarak başarılı ve akılcı dijital dönüşümün temelini oluşturur. İşletmeleri, kurumsal hedeflerine doğru ilerletirken operasyonel süreçlerde ve yatırımlarda iyileştirmeye öncelik veren, eyleme geçirilebilir, bir yol haritası sunar.

Başarılı bir APM stratejisi, verimliliği artırır, beklenmeyen duruş sürelerini azaltır, ve varlıklardan gelen verileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürür. Değer kayıplarını durdurun ve iyileştirme fırsatlarına öncelik verin. Optimum bir Varlık Performansı Yönetimi stratejisi, tek bir ekipman, hat veya tesisin performansından daha fazlasını hesaba katar. Bir varlığın değerini, her bir varlığın potansiyel başarısızlığıyla ilişkili iş riskini ve genel iş hedeflerini de hesaba katarak bu varlıktan maksimum verimlilik ve sürdürülebilirlik elde etmeyi hedefler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geleceği tahmin etmenin en güvenilir yolu onu yaratmaktır.