Guided Analytics

Guided Analytics sahip olduğu yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemleri sayesinde geçmiş verileri kullanmaktadır.

AVEVA Insight'ın sahip olduğu Guided Analytics ile üretime engel olacak arızalar için erken uyarılar alabilir ve gereksiz bakım maliyetlerinden kurtulabilirsiniz.

Guided Analytics sahip olduğu yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemleri sayesinde geçmiş verileri kullanarak herhangi bir uzman görüşüne gerek kalmadan varlıklarınızın normal çalışma süreçlerini ifade eden modeller oluşturur. Ardından gerçek zamanlı verileri sürekli olarak kıyaslayarak performans ve sağlık açısından oluşabilecek problemleri size önceden bildirir.

AVEVA Insight'ta sahip olduğunuzun tüm verilerden varlık performans ve sağlığına etki ettiğini düşündüğünüz girdileri seçerek modelin bu girdilerdeki değişimlerin normal operasyon süreçleri dışına çıkması durumunda size uyarı vermesini sağlayabilirsiniz. Bu uyarılar geleneksel uyarı eşiklerinden farklı olarak girdilerin birbirlerine tanımlanan çalışma aralıklarına göre değerlendirilerek üretime engel olacak durmalara neden olacak seviyelere ulaşmadan önce size bildirimlerde bulunur. Bu öngörü sayesinde varlıklarınızda oluşabilecek arızaları önlemek için yeterli zamana sahip olabilirsiniz.

Kritik varlıklarınızdan en yüksek yatırım getirisi (ROI) elde etmenizi sağlayacak optimizasyon stratejilerini keşfetmeye hazır mısınız?  Bu optimizasyonlar sayesinde rekabet gücünüzü artırarak uzun vadeli büyüme hedeflerinizi gerçekleştirin.

Guided Analytics, kullanıcıyı basit yönlendirmelerle daha yüksek doğrulukta anormallik uyarıları oluşturması için yönlendirmektedir. Guided Analytics, tahmine dayalı analitik izleme için bir etiket grubunu açıkça tanımlamayı kolaylaştırmaktadır. Guided Analytics yazılımı, sağlanan bilgilerin belirli bir kullanıcıyla alakalı olması için kullanıcılara bir kuruluşun tüm üretim ve performans verilerine kullanıcı tanımlı görünümlerde erişim sağlamaktadır. Bulut tabanlı Aveva Insight yazılımının, gerçek zamanlı süreç ve üretim verilerini toplamak, depolamak, görselleştirmek ve analiz etmek için ilk tasarımının ötesine geçmektedir. Guided Analytics, varlık performansı sorunlarının giderilmesini otomatikleştirmektedir. Arıza modları, tahmine dayalı modeller, varlık türleri, iyileştirme bakım planları ve arıza teşhisi Insight'ın bulut tabanlı varlık kitaplığında mevcuttur. Bu durum, pompalar ve motorlar gibi genel amaçlı varlıklara ilişkin bilgilerin, analize dayalı eylemler oluşturmak veya duruma dayalı uyarılar oluşturmak için kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Insight'ta yer alan guided analytics uyarılarının, "kullanıcıdan herhangi bir girdi olmadan" uyarılarını geliştiren Aveva'nın Predictive Analytics yazılımı tarafından yönlendirilmekte olan Guided Analytics, yazılımın çıkarımlarda bulunabileceği ve sahip olduğu normlardan her değişken sapmaya bakabileceği, kullanıcıya olası sorunları bildirmek için tamamen denetimsiz bir makine öğrenimi süreci sağlamaktadır.

Bunu, belirli etiketlerin tarihsel olarak nasıl davrandığını analiz ederek yapabilmektedir. Insight'taki bu bildirimlerin her biri ile, kullanıcılara sağlanan bilgilerin yardımcı olup olmadığı konusunda sistemi bilgilendirmek için kullanıcılara bir beğenme veya beğenmeme seçeneği sunulur. Sistem, söz konusu belirli kullanıcıyla en alakalı bilgilerin dağıtımını geliştirmek için bu girdilerden öğrenir. Guided Analytics, bir varlığın anormallik puanının sıfırdan 100'e kadar değiştirebilmektedir. Anormallik puanının sıfır olması varlığın hiçbir şekilde normdan sapmadığı anlamına gelmektedir. Ancak, anormallik puanının 100 olması ise varlığın tamamen normdan saptığı anlamına gelmektedir. Belirli bir cihaz için bu parametreler belirlendikten sonra, Insight, herhangi bir varlık sapmasına katkıda bulunan ilk üç etiket ve sinyal için  anormallik puanları sağlayabilmektedir. Kullanıcılar, model anormallik puanını almak için daha fazla analiz etmek istedikleri etiketleri seçebilmekte ve anormallik puanı, kullanıcının belirli eylemlerin gerçekleşmesini istediği belirli bir eşiği geçmesi durumunda uyarıları yapılandırmaktadır.

Bu sistemler eldeki verilerin miktarı çoğaldıkça daha kesin ve tutarlı sonuçlar vermeye daha iyi tahminler gerçekleştirmeye başlarlar. Aveva Insight Guided Analytics Çözümü varlığın ne zaman çalıştığını, duruş sürelerini, arızalanma zamanlarını ve çalışma modlarını (düşük, orta, yüksek hız, partiler, ürün vb.) tanımlamanıza izin vererek varlık ve sistemlerinize en uygun kuralları oluşturmanıza imkan verir.

Varlıkların performansına ilişkin daha fazla görünürlük elde etmek, bulut verileriniz üzerinden güçlü öngörüler sağlamak için bir varlık modelinin nasıl yapılandırılması gerektiğini Wonderware Türkiye Varlık Yönetimi Çözümlerini inceleyerek öğrenin.

Varlık arızası koşulları iyi bilinmediğinde veya tanımlanamayacak kadar karmaşık olduğunda, kullanıcılar anormallikler için izlenecek bir etiket grubunu açıkça belirlemek için Guided Analytics çözümlerinden yararlanabilir.

Erken Uyarı Tespiti

Dayanıklılığı, performansı ve güvenilirliği artırmak; endüstriyel tesislerin en önemli öncelikleri arasındadır ve günümüzde işletmeler, çabalarını ve kaynaklarını maliyetleri kontrol etmeye ve halihazırda yapılmış yatırımlardan elde edilen değeri en üst düzeye çıkarmaya odaklamaktadır. Guided Analytics, mevcut operasyonel alarmlardan önce ekipman sorunlarının erken uyarı tespiti ile tahmine dayalı bakım programlarını destekleyerek kuruluşların kritik varlıklarda en yüksek getiriyi elde etmesine yardımcı olur.

Varlık sağlığını anlamak, bakım faaliyetlerini optimize etmek ve kritik arızaları önlemek için gereklidir. Ancak bu genellikle, normal çalışma parametrelerinde küçük varyasyonları bulmak için şaşırtıcı hacimlerdeki verileri incelemek anlamına gelir. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesinin yükselişinin, bir başarısızlığa yol açan anormal davranışı gösterebilecek eğilimleri ve ipuçlarını bulmak için büyük veri depolarını analiz etmeye yardımcı olmada rol oynayarak süreci hızlandırır.

Wonderware Türkiye Guided Analytics çözümleri;

  • Kullanıcı, basit birkaç yönlendirmeden sonra yapılandırılabilmesi için anormallik algılama modelinin tanımı boyunca yönlendirilmektedir.
  • Etiketler grubu genellikle bir varlıkla ilgilidir fakat ortam koşulları gibi varlığın kapsamı dışındaki etiketleri de içermektedir.
  • Sistem, varlığın normal şekilde davrandığı bir dönemin tanımını gerektirmektedir. Bu zaman çerçevesi, AI modeli varlığın normal davranışı hakkında öğreneceği referans olacaktır. Daha kesin bir öğrenme için sistem, varlığın ne zaman çalıştığını ve çalışma modlarını (düşük, orta, yüksek hız, partiler, ürün vb.) tanımlayan bir kuralın tanımlanmasına izin vermektedir.
  • Anormallikler otomatik olarak Insight News Feed öğeleri olarak iletilmekte ve etiketlerin tanımlanması esas olarak anomaliye katkıda bulunmaktadır.
  • Sonuç olarak, siz ve ekipleriniz varlıklarınızı daha iyi yönetebilir ve operasyonel performansı iyileştirebilirsiniz. AVEVA Insight Guided Analytics çözümleri, arızaları tahmin etmek için anormallikleri yakalamayı kolaylaştırmakta ve arıza süresini en aza indirmektedir. Guided Analytics, ekipman sorunları hakkında erken uyarı alma, geçmiş veriler ve sensörler arasındaki ilişkileri anlamak için buluttaki yapay zekadan yararlanma imkanı vermektedir.
Operasyonel verilerden maksimum katma değer üretmenizi sağlayan analitik çözümlerimiz ile verilerinizi değerli bilgilere dönüştürün.