Advanced Analytics

Aveva Insight Advanced Analytics ekipman etkinliği değerlerinizi zirveye taşıyor.

%100'lük bir OEE puanı, bir üretim tesisinde planlanan çalışma süresi boyunca hiç fire vermeden ve kalite standartlarını karşılayarak üretimi gerçekleştirdiği anlamına gelir ve bu durum uygulamada pek mümkün değildir. İşletmelerin çoğu %60'ı geçemiyor. Bu da iyileştirme ve optimizasyon fırsatları için yeterli alan olduğu anlamına geliyor. Analistlere göre, %85'lik bir OEE puanı gerçekçi uzun vadeli bir hedef, %40'lık bir OEE puanı da düşük fakat kolaylıkla geliştirilebilir bir seviyededir.

Alarm sistemlerinden sensörlere, gerçek zamanlı varlık verilerinden geçmişe dönük sıcaklık değerlerine kadar her türlü verinin arşivlenerek değere dönüşmeyi beklediği akıllı bilgi yönetimi sistemlerimizde, büyük veriyi saklama ve yönetme için harcanan enerji miktarı ve maliyetleri de her geçen gün artmaktadır. İçinde bulunduğumuz Dijital Dönüşüm Çağının en önemli unsurlarından biri olan büyük veri, Endüstri 4.0 ve IIoT endüstriyel dönüşüm çözümleriyle anlam kazanmaya başlasa da, doğru ve etkili yazılım çözümleri tercih edilmediği sürece beklenilen faydayı sağlayamamaktadır. Wonderware Türkiye'nin, sektör lideri şirketlerin de tercihi kendini kanıtlamış kapsamlı endüstriyel yazılım çözümleri, endüstriyel verilerinizden maksimum fayda sağlamanın yanında daha verimli ve daha sürdürülebilir dönüşümler gerçekleştirmenizi ve optimizasyon fırsatları keşfetmenizi sağlıyor. 

Bakım operasyonlarında toplanan verilerin doğru araçlar ile analizleri sonucu  varlıkların yaşam döngüsüne ilişkin daha fazla durumsal farkındalık sağlanır. Mühendisler bu sayede daha etkili planlamalar yaparak bakım maliyetlerinin azaltılmasına ve varlık kullanılabilirliğinin en üst düzeye çıkarılmasına yönelik optimizasyonlar gerçekleştirirler. Grafikteki Performance - Reliabilty eğrisi üstsel bir artış göstererek, doğru iyileştirmeler uygulandıkça performans değerleri katlanarak yukarı doğru ivmelenir.

 

Varlıklardan elde ettiğiniz gerçek zamanlı veriler Aveva Insight Analitik Çözümleri kullanılarak güçlü öngörüler elde etmenizi sağlar. Arızaların temel nedenlerini doğru tahmin etmenin yanında önleyici aksiyonlara karar verme aşamalarında da destek olur. Wonderware Türkiye Aveva Insight Analitik Çözümleri, kullanıcılarına, ekstra IT kaynağına ve teknik bilgiye ihtiyaç duymadan analizleri gerçekleştirmelerine ve kolay anlaşılır raporlar halinde sunsunabilmelerine olanak verir.

Üretim planlamalarını ekipman arızalarını öngörerek mi hazırlamak istiyorsunuz? Varlıkların beklenmeyen duruşları verimliliği mi düşürüyor? Kritik varlıkların yedek parça tedariği boyunca üretim yapamıyor musunuz? Depolama ve lojistik maliyetleri çok mu fazla? Elinizdeki gizli hazinenin farkına varın ve onu gün yüzüne çıkarmak için Aveva Insight Advanced Analytics çözümünü hemen kullanmaya başlayın. Yapay zeka destekli modelleri sayesinde karar alma aşamalarını iyileştirerek ve daha sağlıklı ve daha hızlı kararlar alınmasını sağlayın. Ham verilerinizi güçlü öngörülere dönüştürün.

Endüstriyel operasyonlarda her şey verilerle başlar ve tedarik zinciri sonlanana kadar da o şekilde devam eder. Mevcut sistemlerinize, Historian, MES, CMM, DCS, PLC, Sensor Gateway veya IoT platformlarına ve OT / IT altyapılarınıza güvenli bir şekilde entegre olur. Verileriniz Bulut Platformda barındırılarak ve 7 / 24 erişim imkanı, zaman serisi şeklinde arşivleme ve geçmişe dönük sorgulama işlemlerini optimum sürelerde gerçekleştirmenize imkan verir. Başta sensör ve alarm verileri olmak üzere verilerinizi kolayca modelleyebilir yeni kurallar atayabilirsiniz. Kullanıcılar daha sonra, yapılandırılabilir, siber güvenlik standartlarına uygun ve kimliği doğrulanmış bir bağlantı kullanarak standart bir tarayıcı üzerinden analizlere (kurulum olmadan) erişebilirler. Tüm bu işlemleri 1 saatten daha az bir vakitte gerçekleştirebilirler.

Wonderware Türkiye Kestirimci Bakım Çözümlerinden Aveva Insight Advanced Analytics ile varlıklarınızdan elde etiiğiniz veriler anlam kazanarak operasyonel farkındalığınızı artırıyor. Yapay zeka modelleri kritik karar alma süreçlerinize destek olarak hızlı ve etkili operasyonel kararlar almanızı sağlıyor. Makina öğrenmesi araçları, veri miktarınız çoğaldıkça daha isabetli sonuçlar elde ederek daha güçlü öngörüler oluşturmanıza imkan veriyor. Aveva Insight Advance Analytics ile;

  • Tüm tesisler genelinde düşük performans gösteren ve değer üretmeyen varlık ve varlık gruplarını belirleyin.
  • Ekipman arızalarını tahmin ederek ortalama arıza sürelerini azaltın.
  • Varlık arızalarını meydana gelmeden günler, haftalar hatta aylar önce öngörerek en doğru zamanda en etkili aksiyonları alın.
  • Periyodik bakımları ekonomik olarak en uygun zamana göre planlayın. Bakım faaliyetlerini optimize ederek maliyet ve enerji tasarrufları sağlayın. 
  • Gelişmiş analitik araçları ve erken uyarı sistemleri sayesinde yedek parça satın alımlarını tam zamanında gerçekleştirerek depolama ve lojistik maliyetlerini minimum seviyeye indirin.
  • Ekipmanların beklenmeyen duruşlar gerçekleşmeden, üretim planlarına uygun çalışmaya devam etmesini sağlayın. 
  • Potansiyel bir sorun tespit edildiğinde, ekipmanı hemen kapatmak yerine, en etkili aksiyonu almanızı sağlayacak, gerçek zamanlı karar desteği araçlarından faydalanın.
  • Tesis güvenlik performansını ve mevzuata uygunluğu artırın.
  • Varlık performans optimizasyonlarını gerçekleştirerek, varlık kullanım ömürlerini uzatın, operasyonel verimliliği ve sürdürülebilirliği artırın.
  • Bakım kararlarının ve iyileştirme süreçlerinin tekrarlanabilir olması için Varlık Bilgi Yönetimi çözümleri ile doğrulanabilir ve tutarlı bilgi birikimi sağlayın. Bu birikimi ve gerçek zamanlı verileri Predictive Analytics ile güçlendirerek, farklı disiplinlerden mühendislik bilgilerini de entegre edip Dijital İkiz kavramına adım atabilirsiniz. 

Sektörlere Özel Kullanım Alanları ile Aveva Insight Advance Analytics modülü aşağıdaki 6 sektöre özel sonuçlar ve kazanımlar sağlıyor.

Operasyonlar için süreç odaklı analitik 

Öngörülebilir Verim; Bir üretim tesisi veya fabrika için en uygun ve en yüksek getiriyi elde etmenizi sağlayacak operasyonel koşulları belirleyin ve mevcut durumdan hedefe yol haritası oluşturun. Üretim performansınız düşmeye başladığı an erken uyarılar bildirimleri sayesinde proaktif önlemler alın.Güvenilir Kalite;. Maliyetli üretim modellerini ve kaynak israfını ortadan kaldırın. Kalite sorunlarını tahmin ederek kalite optimizasyonlarını gerçekleştirin. Kaliteyi tutarlı bir şekilde iyileştirmek ve israfı önleyici adımları sürdürülebilir kılmak için operatörlerin üretim süreçlerinde doğru zamanda doğru ayarları kullanmasını sağlayın.

Sıfır karbon emisyonu hedeflerinize bir adım daha yaklaşın.

Enerji Verimliliği; Karbon ayak izinizi azaltarak sıfır karbon emisyonu hedeflerini güncelleyin. Enerji kullanımını sıkı bir şekilde izleyerek yenilenebilir enerji dönüşümleri için öngörüler oluşturun, gizli maliyetleri ortaya çıkarın. Bulut platform üzerinden erişebileceğiniz, Aveva Insight'ın Yapay Zeka (AI), Makine Öğrenimi araçları ve gelişmiş analitik yetenekleri ile sadece anormallikleri tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki koşulları da tahmin ederek süreç optimizasyonları gerçekleştirmenize imkan verir. Karşılaşılan anomali durumlara ilişkin gelişmiş otomatik uyarı ve erken bildirim özellikleri sayesinde sorunları otomatik teşhis eder gerekli operasyonel önlemleri öncesinde alırsınız. İş gücünüzü gerçek zamanlı bilgilerle güçlendirerek karar verme süreçlerini hızlandırır ve iyileştirirsiniz. OPEX'i ve sermaye harcamalarını azaltmanızı sağlayacak öncelikleri belirleyebilirsiniz. Wonderware Türkiye Aveva Insight Analytics paketleri ile analitik yaklaşımı geniş ölçekte uygulama imkanı elde eder, operasyonel süreçlerde uygulayabilme yeteneği kazanırsınız. 

Varlıklar için bakım odaklı analitik
Öngörülebilir Çalışma Süresi;

Bir varlık için doğru uygulanan periyodik bakım faaliyetleri döngüleri ekipman kaynaklı beklenmeyen duruş süresini minimum seviyeye indirir. Ekipman arızalanma ortalama süresini azaltır. Duruşlar arası ortalama süreyi de uzatır. Bu sayede ortalama çalışma süresini yönelik güçlü öngörüler oluşturarak ekipman arızalarını gerçekleşmeden günler, haftalar hatta aylar öncesinde tespit edebilme kabiliyeti kazanırsınız. Üretim süreçlerini minimum duruş süreleriyle yönetir, dinamik pazar taleplerini karşılamanızı sağlayacak üretim artışları elde edersiniz. Üretim kayıplarını en aza indirerek daha yüksek üretim hacmine ulaşır ve daha rekabetçi politikalar izleyebilirsiniz. Öngörülebilir Varlık Ömrü; Varlık yaşam döngüsünü uçtan uca takip ederek hangi noktaları iyileştirmeniz gerektiğini belirleyerek yüksek yatırım getirisi (ROI) sağlayacağınız optimizasyonları gerçekleştirirsiniz. Operasyon ve bakım faaliyetlerini daha etkili yöneterek maliyet ve enerji tasarrufları sağlar, varlık kullanım ömrünü uzatmanızı sağlayacak iyileştirmeleri uygulamaya sokarsınız. Veriye dayalı analitik araçlarını kullanarak sermaye kayıplarının önüne geçersiniz. Kendinden emin CAPEX kararları alır, yenilikçi optimizasyon fırsatları keşfedersiniz.

" Predictive Asset Analytics'in, enerji santralindeki kritik ekipmanların güvenilirliğini artırmak için son derece uygun, öncelikli bakım faaliyetlerini başlatmak için işlevsel, sapmaları ve olası arızaları erken bir aşamada tespit etmek için de öngörücü sonuçlar verdiğini, kestirimci bakım alanında etkili bir araç olduğunu gördük."

Praveen Choghade Şef - Temel Teknoloji ve Tanılama

Kendin dene. Canlı verilerle ürün demomuza şimdi erişin! Ek olarak, demoya abone olarak 45 günlük ücretsiz denemeye erişim elde edeceksiniz, böylece AVEVA Insight'ı kendi verilerinizle deneyebilirsiniz.

Endüstriyel verilerinizi güçlü öngörülere dönüştürün. Kritik varlıklardan maksimum getiriyi elde edin.