Advanced Analytics

Veri bilimci istihdamı ve kodlama bilgisine gereksinim duymadan enerji verimliliği ve kalite optimizasyonu

Advanced Analytics, AVEVA Insight'in diğer kestirimci analitik yöntemleri gibi anormali tespiti yapmasın ek olarak tüm operasyon ve varlıklarınızın oluşturduğu dijital ikizleri sayesinde ekipman sağlık ve performansını gözeterek tüm süreci değerlendirilebileceğiniz istatiksel analiz sonuçlarını sunar. Girdilerin varlığımız çalışma süreci, kalite ve enerji verimliliği üzerinde ne derece etkili oldukları model çıktısı olarak sunulur. Buna ek olarak kalite ve enerji verimliliğimizin arzu edilen seviyede olması için girdilerimizin olması gereken çalışma aralıkları tanımlanarak sürekli kontrol edilir. Bu sayede herhangi problem ihtimali doğması durumunda problemin çözümü araştırılırken nerden başlanması gerektiği matematiksel olarak ifade edilmiş olur. Advanced Analytics kök neden analizi yapmamıza imkân sağlayacak birçok analitik çıktıyı model oluştururken kullandığı gibi bunları değerlendirmemize olanak sağlar.

Advanced Analytics karar ağaçları, random forest ve yapay sinir ağları gibi gelişmiş makine öğrenmesi yöntemlerini basit adımları takip ederek uygulamamızı sağlar. Kapsayıcı ve basitleştirilmiş arayüzü sayesinde herhangi bir endüstri içerisindeki karmaşık operasyonlar süreçlerinin dijital ikizlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır. Arzu ettiğim kalite değeri ve üretim hızını modele tanımlayarak tüm hesaplamaların bunlara göre yapılmasını sağlayabiliriz. Bu sayede dijital ikizi gerçek zamanlı veriler ile entegre bir şekilde çalıştırarak hedef değerlerin dışına çıkılması durumunda kontrol edilebilir olarak ayarladığımız değişkenler üzerinde önerilerde bulunur. Oluşturulan dijital ikizin tahminlerde ne kadar başarılı olduğu işlem sonrasında görüntülenebilir ve buna göre düzenlemeler yapılabilir. Tam zamanlı olarak uyarı ve önerilerde bulunan bu sistem bir operasyon için uzman görüşü, veri bilimcisi ve kodlama bilgi ihtiyaçlarını tek başına karşılar.

Advanced Analytics yapay zeka ve insan öngörülerinin kesişimi yoluyla tahmine dayalı analitik pazarına yeni çözümler sunuyor. Zekayı dijital ikiz ile birleştirmek, müşterilerin karlılığı en üst düzeye çıkarmasına ve operasyonlarındaki riski ortadan kaldırmasına olanak tanırken, kesinti süresini yüzde 25'e ve bakım maliyetlerini yüzde 30'a kadar azaltıyor. AVEVA Insight sayesinde müşterilerin kuruluş genelinde kuralcı eylemlerden, yapay zekadan ve makine öğreniminden yararlanabilmeleri, operasyonların ve bakım süreçlerinin derinlemesine analizi için daha kapsamlı analitik aracılığıyla programlama gerektirmeden artık self servis anormallik algılaması sağlıyor. Tahmine Dayalı Analitiğin Gücünü Bulut Platformunun Avantajlarıyla Birleştirin.