Workflow Management

Dijital iş akışı yönetimi aracılığıyla insanlar ve sistemler arasında daha yüksek düzeyde üretkenlik ve işbirliği sağlayabilirsiniz

Wonderware iş akış yönetim çözümleri ile işinizi kolaylaştırın

Wonderware BPM Skelta İş Akış (Workflow) Yönetim Çözümleri işletmenizde üretim içerisindeki kontrol sistemlerinden iş seviyesine kadar süreçlerinizi oluşturan iş ve görevleri işletme disiplin yöneticilerinin tanımladığı kurallara göre yürütmenizi sağlayan süreç optimizasyon sistemleridir.

  • BPM Skelta ile süreçlerinizi modelleyerek yürütmenizi bunun neticesinde süreç içerisindeki kesinti ve darboğazları analiz ederek iyileştirmeler yapmanızı sağlamakta,
  • Drop-down listeli elektronik formlar ve veri doğrulama mantığı ile hataya açık manuel veri girişinin yapıldığı süreçlerdeki riskleri minimize etmektedir.
  • Yapılan iyileştirmeler sayesinde mevcut kaynaklar en optimum şekilde kullanılarak tüm disiplinlerin koordine bir şekilde çalışmasını ve süreç verimliliğinin arttırılmasını sağlamakta,
  • İşletmede tüm organizasyonlar arası iş birliği sağlayarak manuel ve kağıt ile ilerleyen süreçlerin elektronik ortama taşınmasını ve etkileşim içerisinde olması gereken kullanıcıların ilgili işlemleri (talep,prosedür yerine getirme, form doldurma, değer girme, onay verme..vb) elektronik ortamda yerine getirmesini ve süreci izlemesine imkan sağlamaktadır.

 

İşinizde çeviklik ve esneklik sağlar.#bpmskelta