APM Assessment

SPM olgunluk değerlendirmesi size, varlık performansınızı optimize etmenizi sağlayacak

Dijitalleştirilmiş bir Varlık Performansı Yönetimi stratejisi nasıl hayata geçirilir?

APM olgunluk değerlendirmesi size, varlık performansınızı optimize etmenizi sağlayacak, yetkinliği kanıtlanmış, güncel teknoloji ve endüstri uzmanlığı ile hazırlanmış en hızlı sonuç ve en kapsamlı değerlendirme platformunu sunar. İyileştirilmesi gereken varlıklarınızı ve operasyonlarınızı ortaya çıkarır. Wonderware Türkiye olarak bizler de sunduğumuz dijitalizasyon çözümleri ile optimizasyon faaliyetlerini gerçekleştirmenizi, tesis performansını ve verimliliğini artırmanızı sağlarız. Ayrıca sürekli iyileştirme döngüsünü sürdürebilmeniz adına yeni yollar keşfetmenize de destek oluruz.

APM Değerlendirmesi ile aşağıdaki sorulara cevaplar bulabilirsiniz.
 • Genel tesis performansını iyileştirmek mi istiyorsunuz?
 • Üretimi kârlı bir marjla nasıl optimize edebilirim ve uyumluluğu nasıl sürdürebilirim?
 • APM iyileştirme fırsatlarını net bir anlayışla yürütmek için nasıl bir eylem planına ihtiyacım var?
 • Şirketimizin kurumsal bir iyileştirme programı oluşturması gerekmektedir, nereden başlamalıyım?
 • Şirketimiz başka şirketleri de satın aldı, çalışma şekillerimizi nasıl birbirine entegre ederek uyumlu bir hale getireceğiz?
 • Şirketimiz çeşitli dijital teknolojilere yatırım yapıyor, organizasyon planlarını nasıl hazırlarım?
 • Şirketimiz çok çeşitli uygulamalar kullanır, bunları nasıl düzene sokabilir ve entegre edebiliriz?
 • Çok daha güvenilir ve öngörülebilir olmamız gerekiyor, buna nasıl ulaşırım?

APM Olgunluk Değerlendirmesi - Dijital Varlık Yönetimi Stratejisinin Gücü

Endüstri 4.0 ve IIoT teknolojilerinin endüstriyel operasyonlarımıza katkılarından biri de "dijital ikiz" kavramıdır. Bu kavram varlıklarınızın fiziksel olarak nasıl tasarlandığından ziyade mevcut durumunu doğru bir şekilde tanımlayan dijitalize, güncel ve doğrulanmış bilgileri ile ilgilenir. Bu bilgileri doğru araçlar ile yöneterek varlıklarınızın dijital birer ikizini oluşturabilme kabiliyeti kazanırsınız.

APM Olgunluk derecenizi öğrenin ve dijitalleşme potansiyelinizi keşfedin! 

APM stratejinizi keşfetmenize yardımcı olması için bu kısa 15 soruluk Varlık Performans Stratejisi Değerlendirmesini yapın.

(Değerlendirme sonucu mail olarak tarafınıza iletilecektir.)

APM (Asset Performans Management) Maturity Assessment kuruluşları 14 soru üzerinden değerlendirir ve referans çerçevesi aşağıdaki gibidir.

Olgunluk profili

1. Varlık Ana Veri Yönetimi
2. Varlık performans hedefleri
3. APM Stratejileri
4. Planlama ve Hazırlık

Varlık durumuna genel bakış

5. İş Akışı Yönetimi
6. Envanter ve Tedarik
7. İzleme ve KPI'lar
8. Maliyet Yönetimi ve Değer Gerçekleştirme
9. Yapısal Arıza Analizi

İşletme değeri hesaplama ve karşılaştıma

10. APM Organizasyonu
11. Beceri ve Bilgi Yönetimi
12. Kaynak Stratejisi
13. BT ve OT sistemleri
14. Sürekli İyileştirme & Denetim

Dijital Olgunluk Dereceniz;

APM sonuçları, kuruluşların iyileştirme potansiyellerini net bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur. Tesisin mevcut durumuna ve ölçeğine bağlı olarak müşterinin isteklerine erişmek genellikle bir ile iki haftalık bir çalışma gerektirir.

Fakat konuyla ilgili tüm bilgileri (tesisin mevcut durumu, mühendislik, operasyonlar, performans ve bakım) içeren etkileyici bir rapor analiz süresini oldukça kısaltır ayrıca iyileştirmeler için de gereklidir. Sonrasında elde edeceğiniz kazanımlar; 

 • Başarıya ulaşmak için öneriler ve en iyi performansı sağlayacak dijitalize çözüm ve uygulamalar,
 • Hedefler ve beklentiler,
 • Genel durumunun görsel bir temsili,
 • Hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik üç yıllık bir yol haritası,
 • Uzun vadeli iş hedefleri,
 • Dijital dönüşüm performansı ve dijital olgunluk derecesi,
 • Ayrıca optimizasyonlar sonrasında elde edilen maliyet tasarrufudur.
Performansınızı ve üretkenliğinizi artıracak yeni yollar keşfedin!