Operasyonel Verimlilik

Wonderware Türkiye Operasyonel Verimlilik çözümleri, operasyonel verimlilik hedeflerinize ulaşmak için farklı çözümler kullanmakta ve bu çözümler şirketten şirkete farklılık göstermektedir.

 

Wonderware Türkiye'nin "Operasyonel Mükemmellik" mottosuyla operasyonlarınızı dijitalleştirerek daha etkili ve daha yüksek performansla yönetmenizi sağlayan çözümleri bulunmaktadır. Dijitalizasyon çözümlerimizle sıfır karbon emisyonu hedeflerinize ulaşabilir, yenilenebilir enerji dönüşümlerinizi optimum sürelerde gerçekleştirebilirsiniz. Böylece operasyonlarınızı daha sürdürülebilir ve daha verimli bir hale getirebilir, OPEX harcamalarını optimize ederek maliyet tasarrufları sağlayabilirsiniz. Varlıklarınızdan en yüksek geri dönüşü (ROI) sağlayacak hangisi merak ediyor musunuz? Wonderware Türkiye Operasyonel Verimlilik çözümleri, operasyonel verimlilik hedeflerinize ulaşmak için farklı çözümler kullanmakta ve bu çözümler şirketten şirkete farklılık göstermektedir. Operasyonel verimliliği ölçmek, bir şirketin girdi ve çıktılarını performans göstergeleri olarak takip etmeyi içermektedir. Tipik olarak, bu performans göstergeleri verimlilik, kalite veya değer ile ilgilidir. Bunun örnekleri arasında otomasyon doğruluğu, kalite indeksleri ve müşteri memnuniyeti sayılabilir. Bu göstergeler toplanmakta ve bir şirketin ne kadar etkin çalıştığını ve hacminin nasıl idare edildiğini göstermekte olan operasyonel ve verimlilik raporları halinde toplanmaktadır. Herhangi bir rapor, herhangi bir performansın ayrıntılı bilgilerine ulaşmak ve bu bilgileri belirlemek için kullanabilecek bir ortalama geri dönüş süresi gibi metriklerini de ele almaktadır.

mobile-1x

Endüstriyel organizasyon, başka herhangi bir yerden daha fazla, operasyon ekipleri gerçek değerin üretildiği yer olarak bilinmektedir. Herhangi bir şeyin yapılması, taşınması, tedarik edilmesi veya çalıştırılması işlemlere bağlıdır. Wonderware Türkiye'nin Operasyonel Verimlilik mottosu ile çalışması, iş başarısının önemli bir itici gücüdür. Operasyonel Verimliliğe odaklanmak, daha azıyla daha fazlasını elde etmenin yollarını sağlamaktadır. Tanımlaması basit olmakla birlikte, Operasyonel Verimlilik, endüstriyel süreçlerin sürekli olarak optimize edildiği bir dünyada karmaşık bir role sahiptir. Endüstri 4.0 ve akıllı üretim, akıllı teknoloji ve otomasyonun tam entegrasyonu da dahil olmak üzere dijital teknolojinin endüstriyel uygulamalara hızlı bir şekilde hızlanmasını sağladı. Buluta geçiş, verilere gerçek zamanlı erişim, yeni siber güvenlik standartları ve uzaktan işbirliği için artan yetenekler aracılığıyla fırsatlar yaratıyor. Wonderware Türkiye'nin işletmenizin varlıklarını maksimum verimlilikte çalışır konuma getirmesi için Monitör ve Kontrol çözümleri, Operasyon ve Optimizasyon çözümleri, Endüstriyel çözümler ve Kestirimci Bakım çözümleri sunmaktadır.

interior-view-steel-factory-1

Dijital dönüşüm, her sektörde verimlilik iyileştirmelerine yol açmaktadır. Kuruluşlar, bağlantılı altyapıdan akıllı fabrikalara ve mobil işgücüne kadar bir çok çözümü sürdürülebilir ve verimli operasyonların önünde duran sayısız sorunu çözmek için teknolojiyi kullanmaktadır. Doğru Operasyonel Verimlilik stratejisini uygulamak, rekabet avantajını sürdürmek için çok önemlidir. Önde gelen kuruluşların, operasyonlarının verimliliğini ve üretkenliğini sürekli olarak iyileştirmeleri için çalışanları güçlendirmesi ve siloları ortadan kaldıran, tedarik zinciri çevikliğini güçlendiren, varlık güvenilirliğini artıran ve verimliliği optimize eden bir operasyon stratejisi benimsemesi gerekmektedir. Operasyonel Mükemmelliğin üç temel bileşeni verimlilik, güvenilirlik ve çevikliktir. Operasyonel verimlilik, bir organizasyonun yüksek kaliteli bir hizmet veya ürün üretirken zaman, emek ve malzeme israfını mümkün olduğunca azaltma yeteneğidir. Finansal olarak operasyonel verimlilik, organizasyonu devam ettirmek için gereken girdi ile sağladığı çıktı arasındaki oran olarak tanımlanabilir. Girdi, maliyetler, çalışanlar ve zaman gibi düzgün çalışması için bir işletmeye ne konduğunu ifade ederken, çıktı, hızlı geliştirme süreleri, kalite, gelir, müşteri kazanımı ve müşteriyi elde tutma gibi ortaya çıkan veya kazanılanları ifade eder.

Wonderware Türkiye Operasyonel Verimlilik çözümleri hakkında daha fazla detaylı bilgi için https://avevaoperasyonelverimlilik.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.