Performance OEE

Bir sürecin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için kullanılan sistemi ifade etmekte olan OEE şirketler için önemlidir.

OEE Nedir?

Genellikle OEE kısaltmasıyla bilinen genel ekipman etkinliği, tesislerde ve fabrikalarda operasyonel verimliliği ve üretkenliği ölçmek için kullanılmakta olan en önemli hesaplamadır. OEE, bir üretim sürecinin kalite standartlarını karşılayan ürünlerin üretildiği süreyi yüzde olarak tanımlayan en güçlü Anahtar Performans Göstergesidir.OEE çözümleri, bir üretim hattının, makinenin veya iş istasyonunun mümkün olan maksimum performansıyla karşılaştırılan üretim performansını ölçmektedir.

aveva-insight

OEE, gerçek zamanlı olarak ölçüldüğünde, operatörlerin arıza süresini en aza indirmek, israfı minimize etmek ve verimliliği maksimum seviyelere çıkarmak konusunda fırsatları belirlemek için sorunların hızla tespit etmelerine yardımcı olan bir ölçümdür. En önemlisi, OEE ve ilgili kullanılabilirlik, performans ve kalite detay verileri, üretkenlik kayıplarının temel nedenlerini ve üretim hattını veya tesis kapasite kullanımını iyileştirme yollarını belirleyebilir.

OEE nasıl hesaplanır? OEE işletmenize nasıl bir fayda sağlamaktadır?

OEE bir varlığın uygulanabilirlik,perfonmans ve ürün kalitesini tek bir gösterge ile ifade eder. Bu sayede bir varlığın istemsiz /plansız durma sürelerini , üretim hızındaki düşüşü ve kalitesiz üretiminin tespit edilmesini kolaylaştırır.

 Uygulanabilirlik: Uygulanabilirlik bir varlığın gün içerisindeki çalıştığı sürenin planlanan topla çalışma zamanına bölünerek elde edilen yüzdesel bir ifadedir.

Performans: Performans ise ilgili varlığın belirli bir zaman dilimi içerisindeki ürettiği ürün miktarının üretmesi planlanan ürün miktarına oranını gösteren yüzdesel bir ifadedir.

Kalite: Kalite göstergesi ise varlığın ürettiği kabul edilebilir kalitedeki ürünlerin üretmesi gereken kaliteli ürün sayısına oranı ile hesaplanan yüzdesel bir ifadedir. Bu üç göstergenin çarpımı ile bir varlığın genel ekipman verimliliği hesaplanır.

aveva_insight_oee

Varlık üzerinde oluşabilecek herhangi bir verimlilik düşümünü tek gösterge ile tespit etmemizi sağlaması dışında bu verimliliğin nedeni hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Tüm süreci kontrol etmemizi sağlayan bu göstergenin sürekli olarak kontrol edilmesine gerek yoktur, Insight'ın sahip olduğu kural tabanlı uyarı sistemleri sayesinde tanımlanan düzeyde düşüş gerçekleştiği anda ilgili kişilere bildirimlerde bulunulur. Bu sayede herhangi bir zahmet gerektirmeden ve operatörlerden bağımsız bir şekilde bir varlığın tüm yaşam döngüsü boyunca yaşayabileceği verimlilik düşüşleri kontrol edilmiş olur. Ek olarak üretim hattınızı gerçek zamanlı olarak izlemenize ve oluşturabileceğimiz dashboardlar sayesinde  görselleştirmenize yardımcı olmaktadır.

oee-screenshot

OEE çözümlerimiz, operatörlerin boşta ve planlanmamış olan arıza sürelerini programlanmış çalışma süreleriyle karşılaştırmasına ve düzeltici önlemleri hızla almasına olanak tanımakta olan gerçek zamanlı olan OEE görünürlüğünü sunmaktadır. Kestirimci Bakım, ekipman kullanımına dayalı olarak programlanabilir, bu durum makine onarım maliyetlerinin azaltılmasına ve üretim hattının önceden kapatılmasına yardımcı olmaktadır.

OEE Çözümlerinin temel özellikleri nelerdir?

Ölçümleme


OEE, işletme genelinde tutarlı dijitalleştirme ve metriklerin birleştirilmesi, ekipmanın performansının yönetilmesi ve iyileştirilmesini sağlamaktadır.

 • Operasyon genelinde güvenilir ve standartlaştırılmış raporlama imkanı

 • Ekipman yatırımlarının geliştirilmesi imkanı
 • Geliştirilmiş iş karar verebilme imkanı

 

0004675-achieve-new-levels-of-operational-performance

Görselleştirme


OEE, gerçek zamanlı olarak görünebilen performans ölçümleri ve ayrıntılı analizler ile eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamaktadır.

 • Daha az ekipman arıza süresi ile birlikte ortaya çıkan yüksek kapasite
 • işletme verimliliğin artması
 • Karlılığın geliştirilmesi
 • Manuel veri toplama yerine otomatik olarak sahadan veri toplama imkanı

w005-manufacturingperformancemanagement-11-20-ww-tr

Gelişim


Sürekli iyileştirme stratejilerinin bir parçası olarak OEE çözümlerini kullanan operasyonlar, önemli performans kazanımları bildirmektedir.

 • %20-30 oranında OEE artışı
 • OEE, ekipman çalışma süresi %20'ye kadar arttırmaktadır.
 • OEE, üretim maliyetleri %30'a kadar azaltmaktadır.
 • OEE, ürün kalitesinde %5'e varan iyileştirmeler sağlamaktadır.