Varlık Yönetimi

Varlıklarınızı gerçek zamanlı ölçümleyip takip ederek işletme, bakım maliyetlerinde ve planlanmamış arıza sürelerinde azalma sağlayabilirsiniz.

İş Gücünüzü Güçlendirin

Endüstriyel işletmelerin tümü, sahadaki operatörlerin güvenliğini ve durumsal farkındalığını iyileştirmekle ilgilenirler.  Bunu sağlamak için saha çalışanlarını, sağlamlaştırılmış el bilgisayarları veya piyasada satılan hazır mobil cihazları kullanarak yerinde zor kararlar vermeleri için ihtiyaç duydukları bilgilerle donatırlar. Bu sayede operatörler operasyonlar ve bakım prosedürleri, ekipman şemaları ve çalışma geçmişi gibi ayrıntılara kolayca erişebilirler. Operatörlerin sürece hakim olması, planlanmamış arıza süresinin azaltılmasına, tesis üretkenliğinin iyileştirilmesine, güvenliğin ve durumsal farkındalığın artmasına yardımcı olmaktadır.

Sektör Lideri Mobil İş Gücü ve Karar Destek Sistemi

Yapılandırılabilir yazılım ve sağlamlaştırılmış mobil donanım, tesis operasyonları, bakım yönetimi, üretim izleme ve uyumluluk uygulamaları için iş akışı, veri toplama ve genel görev yönetimi sağlamaktadır.

Gelişmiş İş Akışı Yönetimi
Kullanıcılar, gerçek değerler ile tahmin edilen değerler arasındaki sapma izin verilen sınırları aştığında iletişim kurmak için uyarı eşikleri ayarlayabilirler. Her bir uyarı olayı ayrıca, olay verilerini, eşik limitlerini ve değerlerin alarm halinde olduğu zamanları gösteren o varlığa yönelik grafiksel bir trendle doğrudan bağlantılıdır.

Kapsamlı Analiz ve Raporlama
Ayrıntılı ve kapsamlı raporlar oluşturulabilir ve işlevler arası ekip paylaşımı için web bağlantıları üzerinden erişilebilir, böylece yönetim, gerçekleştirilen saha görevlerinin görünürlüğünü artırabilir. Sorun çözümünü hızlandırmak için görüntüler yakalanabilir ve işaretlenebilir.

Süreç İyileştirmelerini Hızlandırın
Saha işgücü tarafından en iyi uygulamaların tutarlı bir şekilde yürütülmesi, genel süreç iyileştirmesinin hızlandırılması ve sürdürülmesi yoluyla güvenilir, güvenli ve karlı operasyonlar sağlayın.

Otomatik Prosedür Tetikleme
Saha iş gücü tarafından en iyi uygulamaların tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlayın, temel süreç iyileştirmesini hızlandırın ve sürdürün.

Uyumluluğu artırırken planlanmamış kapalı kalma süresini azaltın.#varlikyonetimi