Endüstriyel Otomasyonda Üretim Yönetim Sistemi (MES)

Wonderware MES (Üretim Yönetim Sistemi); işletmelerde tüm üretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, diğer disiplinler ile pararel yürümesi gereken süreçlerdeki karmaşayı ortadan kaldırmaktadır.

Endüstriyel otomasyonda üretim yönetim sistemi (MES)

Gıda, kimya, ilaç, otomotiv, tekstil, gibi endüstrilerde operasyon süreçleri üretilmek istenen ürünün niteliğine bağlı olarak dolum, karışım, dozaj, paketleme, temizleme (CIP) kaynak, boya ergitme gibi farklı işlemler içermektedir. Bu işlemler yapılırken üretimin nasıl, ne şartta, hangi parametreyle, hangi kurallara ve sıraya göre yapıldığı önem taşımaktadır. Belirtilen özellikte karmaşık yapıya sahip prosesler manuel bir şekilde kağıt çıktıları ve operator insiyatifiyle  yönetilmek istenmesi durumunda üretim hataları meydana gelmektedir. Böyle durumlarda çıktı olarak elde edilen hatalı ürünler işletmelere hammadde, işgücü ve zaman kaybı ile birlikte işletmenin verimliliğini de olumsuz etkilemektedir. Özellikle günümüzün global rekabet koşulları işletmeleri maliyetleri düşürmeyi, verimliliği ve performansını en yüksek sevide tutmaya zorunlu kılmakdadır. Firmalar ancak rekabet edebilme yeteneklerini geliştirerek var olabilmektedir. Wonderware MES (Üretim Yönetim Sistemi) çözümleri işletmelerin mevcut kaynakları ile maksimum verim elde etmeleri noktasında doğru tercih olmaktadır.

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK YOLUNDA WONDERWARE MES

Wonderware MES (Üretim Yönetim Sistemi); işletmelerde tüm üretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, diğer disiplinler ile pararel yürümesi gereken süreçlerdeki karmaşayı ortadan kaldırmaktadır. İşletmenin sipariş almasından itibaren nihai ürünün meydana gelene kadar olan üretim süreçlerinin optimize edilebilmesini sağlamaktadır. Wonderware MES ile üretimdeki anlık ve gerçek verileri kullanarak süreçlerin kontrol edilmesini  ve yürütülmesini sağlayarak istenilen şekilde anlık ve geçmişe yönelik raporlar sunulabilmektedir. Bu raporlar ile üretim süreçlerine müdahele edilebilmekte, istenmeyen süreç ve işlemler ortadan kaldırılarak yalın bir üretim elde edilerek operasyonel mükemmellik sağlanmaktadır. Modüler bir yapıya sahip olan Wonderware MES çözümü Performans, Operasyon ve Kalite bölümlerinden oluşmaktadır. İdeal olan bu modüllerin birlikte kullanılmasıdır. İşletmelerin yatırım süreçlerinin farklı fazlandırılması ve önceliklendirme durumu göz önünde bulundurularak Performans, Operasyon ve Kalite modülleri ayrı ayrı alınabilmektedir. Wonderware MES içerindeki tüm modüller ile üretim iş emri yürütme özelliği standart olarak sağlanmaktadır.

Wonderware MES Operasyon modülü ile işletmeler ERP ile entegre veya entegre olmadan iş emri yürütebilir, ürün ağacı (BOM) tanımlayarak bu ürünün istenilen parametre ve reçeteye göre istenilen adımlarda üretilmesini sağlayabilir, canlı olarak (real-time) envanter bilgisini ve proses değerlerini izleyebilir, ürün veya prosese göre yetkin işgücü tayini yapabilir, tüm verileri toplayarak arşivleyebilir, iş prosedürleri belirleyebilirsiniz.

Wonderware MES Performans modülü ile işletmeler anlık ekipman verimliliği, duruşlar, duruş sebebleri, duruş süreleri, OEE izleyebilir ve darboğazları belirleyerek kontrol altına alabilirsiniz.

Wonderware MES Kalite modülü ile işletmeler ürüne bağlı kalite spesifikasyonları belirleyerek yürütebilir, örnekleme planları ve koşulları belirleyebilir, istatistiksel proses kontrolü yaparak üretimin ne yönde ilerlediği konusunda raporlar oluşturulabilmektedir.

Wonderware MES çözümleri WEI (Wonderware Enterprise Integrator) modülü ile ERP, Tedarik zinciri, bakım yönetimi gibi farklı sistemler ile entegrasyon yapılabilmektedir. WEI modülü ile b2MML/XML, MSMQ, FTP,WebService, gibi farklı seçenekler üzerinden entegrasyon özelliği barındırmaktadır.

Sonuç olarak Wonderware MES çözümleri kullanan müşterilerimiz iş gücü ve hammade malzeme maliyetlerini azaltmakta, duruşları minimize etmekte, üretim kalitesini arttırmakta, operasyonel süreç maliyetlerini düşürmektedir. Böylece istenilen nitelikte, düşük maliyetli ve zamanında çıktı elde ederek son kullanıcı memnuniyetini arttırmaktadır. İşletmelerde operasyonel mükemmelliğin yolu Wonderware çözümlerinden geçmektedir.

#üretimyönetimsistemleri #Aveva MES #MES