Wonderware System Platform

Wonderware System (Endüstri 4.0) Platformu

Wonderware System (Endüstri 4.0) Platformu ve iş zekası çözümleri ile işinizi kolaylaştırın

İşletmelerde dağınık yapıya sahip sistemlerde çalışan farklı uygulamaları entegre etme ve yürütme ve güvenliğini sağlama faaliyetlerini tek bir merkezden yönetme ihtiyacı gün geçtikçe daha çok önem kazanmaya başlamıştır.

Wonderware System (Endüstri 4.0) Platformu işletmelerdeki tüm sistemi bir merkez altında toplayarak yönetmenizi sağlayan, içerisinde endüstriyel veri arşivleme, sistem konfigurasyon, web server, haberleşme için gereken entegrayon araçları içeren konsolları bulunduran otomasyon ve bilgi teknolojileri (IT/OT) platformudur.

İşletmeler Wonderware System (Endüstri 4.0) Platformu dağınık ve  kullanılmaya başladıktan sonra diğer sistemler için alt yapı  sağlanmış olur ve ilave tüm modüller kolaylıkla sisteme uygulanabilir

Wonderware Enterprise Manufacturing Intelligence (WW EMI-) teknolojisi, üretim süreci ile ilgili verileri özet tablo olarak sunarak analiz etme ve raporlama imkanı sağlamaktadır. Bu teknoloji  sayesinde üretim süreçlerinizden toplanan ham veriler sadeleştirilerek diğer disiplenler ile ilişkilendirilmesini ve anlamlı hale dönüştürülmesini sağlanmaktadır. Böylece işletme karar mekanizmalarının işi kolaylaşmakta ve üretim ile ilgili tüm süreçlerin performanslarını arttırmaya yönelik aksiyon alma konusunda destek sağlanmaktadır. Amaç işletme içerisinde süreç optimizasyonlar sağlanarak ve müşteri memnuniyetlerinin talep edilen seviyede karşılanması sağlamaktır.

Günümüzde sık duyduğumuz iş zekası çözümleri ile ilgili olarak seçim yaparken göz önünde bulundurulması gereken bazı kriteler bulunmaktadır. Bu kriterler içerisinde en önemlileri ;

Kolay kullanım ve konfigurasyon,
Entegrasyon için minimum gereksinim,
Farklı kaynaklardan veri çekebilme ve analiz,
Genişletilebilir bir esnek yapı,
İşletme içerisinde tüm disiplinlerin kullanabileceği sistem,
Görsel arayüz (dashbord, grafik, ..) çeşitliliği
Mobil kullanım imkanı,
Sanal işletim sistemi üzerinde çalışma imkanı,
Event Driven (Olaya Dayalı) Raporlama

Wonderware Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI- İş Zekası) belirtilen bu kriteleri tamamen karşılamaktadır.

Wonderware EMI, sağladığı kullanım ve konfigurasyon kolaylığı sayesinde işletmelerde yöneticiden operatör düzeyine kadar tüm ilgili personellerin  IT gerekmeksizin kendi performans ve sorumlu oldukları prosesler ile ilgili rapor oluşturma, dasboard yaratma, veri analizi ve değerlendirme yapma imkanı sağlamaktadır.  Örneğin üretim departmanı vardiya, hat, proses bazlı analizler yaparak performans değerlendirmesi yapabildiği gibi yardımcı işletmeler departmanı enerji tüketimlerini alt kırılımlarıyla analiz edebilmektedir. Böylece süreç içerisinde en doğru kararlar verilerek üretim ve süreç optimizasyon sağlanmaktadır.

EMI, entegrasyon konusunda Üretim Yönetim Sistemi, Lab.Yönetim Sistemi, Historian, ERP, Microsoft SQL Server, Oracle DB, Microsoft Excel & Access, text dosyaları gibi farklı kaynaklardan veri çekebildiği gibi  veri aktarma konusunda kendi üzerinde anlamlı hale getirerek tablolaştırdığı verileri Wonderware SmartGlance (mobil raporlama), Wonderware Information Client (WebClient), QlikView, Spotfire, Microsoft BI gibi raporlama araçlarına aktarabilmektedir.

Raporlama konusunda ,EMI, kullanıcı ve raporlama sayısı olarak genişletilebilir bir yapıya sahiptir. Kullanıcılar için; kişi (user) ve makine (device) olarak lisanslandığı gibi eş zamanlı (concurrent) opsiyonuda bulunmaktadır. Ayrıca Analitik Client özelliği raporların görsel arayüzleri dinamik, web temelli dashboard, filtrelenebilir parametre, kök-neden analizi (drill down), gibi bir çok özelliği bulunmaktadır.

Wonderware EMI kullanıcılarına WONDERWARE INTELLIGENCE GO MOBIL özelliği sayesinde mobil kullanım imkanı sağlayarak tablet, akıllı telefon gibi cihazlar ile saha içerisinde veya dışarısında sürekli analiz ve değerlendirme yapmak imkanı sağlamaktadır.

Operasyonlarını sanal ortama taşıyan işletmelere yönelik EMI sanal sistemde çalışma imkanı sağlamaktadır.

Wonderware EMI, Event Driven (Olaya Dayalı) özelliği sayesinde işletmede kritik düzeyde öneme sahip olayların (event) oluşumu durumunda otomatik rapor yenileme (refresh) özelliği bulunmaktadır.

Wonderware EMI, Wonderware MES (Üretim Yönetim Sistemi), INBATCH (Batch proses), CEM (Enerji Yönetim Sistemi) kullanan halihazırdaki işletmelere yönelik içeriğinde hazır kütüphane bulundurmaktadır.