Tünel Scada Sistemleri nedir?

Ulaşım sektöründe özellikle karayollarında yer alan tünellerin kontrolünü ve güvenliğini sağlamak oldukça önemlidir.

TÜNEL SCADA SİSTEMLERİ

Birçok endüstri ve iş kolunu etkilemekte olan Endüstri 4.0 gelişimi ulaşım sektörünü de etkilemektedir. Ulaşım sektöründe özellikle karayollarında yer alan tünellerin kontrolünü ve güvenliğini sağlamak oldukça önemlidir. Wonderware Türkiye SCADA çözümlerinden birisi olan Tünel SCADA çözümleri tünellerin kontrol ve güvenliğini sağlamanız için size destek olacaktır. Wonderware Türkiye Tünel SCADA sistemleri; "Aydınlatma Sistemleri", "Havalandırma Sistemleri", "Bildirim Sistemi", "Acil Çıkış SOS Sistemleri", "Anons Sistemi", "Yangın Söndürme Sistemleri", "CCTV kamera sistemleri" için kullanılmaktadır.

Tünel Scada Sistemleri genel mimarisi

control_room_son2-2

Bir yol tünelinde bilgi ekipmanları kullanıcıların güvenliği için hayati bir rol oynamaktadır. Bu nedenle operatör, durumunu veya çalışma modunu belirlemek için bu tür ekipmanı sürekli olarak izlemelidir. Birçok cihaz sensörler tarafından servo-kontrollüdür ve önceden belirlenmiş eşiklere göre otomatik olarak çalışmaktadır. Wonderware Türkiye Tünel SCADA çözümleri, bütün bu sistemleri çalışma koşullarına bağlı olarak etkinleştirmekte veya devre dışı bırakmaktadır. Ekipman çok farklı şekilde çalıştırılabileceğinden, operatörün her bir parçanın çalışma süresi hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bunların haricinde ise tünellerde yer alan bütün bu sistemlerin kesintisiz bir şekilde çalışabilmesini sağlamak için 7/24 UPS ve Jeneratörler ile desteklenmelidir.

Aydınlatma Sistemleri

Tünel Aydınlatma Sistemleri tasarımı 37 ülke temsilcilerinden oluşan Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)'nin hazırlamış olduğu CIE-88 Yol Tünelleri ve Alt Geçitler Aydınlatması Kılavuzunda belirtilmiş olan parametrelere göre yapılmaktadır. Dış Ortamda aydınlık şiddetinin değişmesine karşılık tünel içinde de aydınlık şiddetinin değiştirmek için standartta da belirtildiği üzere dimmerli armatür veya armatürlerin linyelendirmesi 5 farklı modda çalışacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu aydınlatma ayarları %100, %75, %50, %25 ve gece modudur. Bütün bu aydınlatma sistemlerini Tünel SCADA çözümleri ile tek ekrandan kontrol edebilirsiniz. SCADA sistemleri HTML5 uyumlu olduğu için bütün cihazlardan ulaşılabilme imkanı sunmaktadır.

Acil Durum SOS Sistemleri

Wonderware Türkiye Tünel SCADA sistemleri karayolunda kullanılan tünellerin içinde oluşan veya oluşabilecek olan herhangi bir acil durum durumunda ilgili operatörlerin cep telefonu, tablet veya bilgisayarlarına sinyal göndererek acil duruma müdahale edilmesini sağlayarak acil durumun en kısa sürede sonlanmasını sağlamaktadır. Bütün acil durum sistemlerini Tünel SCADA çözümleri ile tek ekrandan kontrol edebilirsiniz. SCADA sistemleri HTML5 uyumlu olduğu için bütün cihazlardan ulaşılabilme imkanı sunmaktadır.

İlgili operatörlere bildirilecek olan acil durumlar şunlardır:

 • Yangın
 • Trafik kazaları
 • Yabancı cisim tespiti

Bildirim Sistemi

Wonderware Türkiye Tünel SCADA çözümleri, tünel girişinden çıkışına kadar ki olan bölgelerde yolcuların konforlu ve rahat bir şekilde yolculuk yapabilmesini sağlamak için çeşitli bildirim ve ikazlar kullandırmaktadır.

 • ligthing_systemsTünelin girişinin öncesinden başlayarak tünelin sonuna kadar ki olan bölgede ortalama olarak hangi hız ile gidilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler.
 • Yavaş gidilmesi gereken bölgelerde "YAVAŞ" yazıları.
 • Gereken durumlarda acil durum ile ilgili bilgiler
 • Sıcaklık bilgileri
 • Ve genel trafik yoğunluğu bilgiler
 • Rüzgâr Hız ve Yön Sensörü: Dijital rüzgâr hızı sensörü, rüzgâr hızı ve yönünü ölçmektedir.
 • Nem Sensörü: Nem sensörü, yani higrometre, havadaki bağıl nemi düzenli olarak raporlamaktadır.
 • Yol Durum Sensörü: Yol yüzey sıcaklığı, yol üzerindeki nem, yolun ıslak ya da kuru oluşu, kar olup olmaması, tuzluluk oranı ve donma noktasını ölçmektedir.
 • Görünürlük Sensörü: Havacılık ve meteorolojik çalışmalar gibi, yüksek performans ve güvenlik gerektiren uygulamalar için ideal olarak görünmektedir.
 • Sıcaklık Sensörü: Zorlu koşullarda sıcaklık değerlerini okumamızı sağlamaktadır.

CCTV Kamera Sistemleri

new-e4-tunnel-internalCCTV kameralar, Trans-Avrupa Karayolu Ağındaki tüneller için asgari seviyede olması gereken güvenlik şartları; 29 Nisan 2004 tarihli, AP ve AK 2004/54/EC yönergesince tüneller içerisinde ve tünel yaklaşım yollarında görünmeyen kör nokta kalmayacak şekilde yerleştirilip, doğru izleme takip sağlayacak kameralar ve ekipmanlar seçilip tünel işletim merkezindeki operatörler tarafından 7/24 izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Bu kameralarda Olay Algılama Sistemi yazılımı mevcuttur. Wonderware Türkiye Tünel SCADA Sistemleri ile akış, şerit bazlı, ortalama, tekil araç hız verileri, araç sınıflandırma, şerit bazlı yoğunluk, seyahat süresi, yoğunluk oranı, kuyruk uzunluğu, iki araç arası mesafe, takip mesafesi, işgaliye süresi, duran araç, trafik sıkışıklığı, yayalar, şerit ihlali, ani hız düşüşü, aşırı hız, maksimum seviyeyi geçen kuyruk, belirlenenin altında - üstünde hız yapılması, ters yönde giden araç, yavaş seyir, yabancı cisim uyarısı, kameraya müdahale, duman tespiti, ters yön gibi durumlarda bildirim yapılmasını sağlamaktadır. Bütün CCTV sistemlerini Tünel SCADA çözümleri ile tek ekrandan kontrol edebilirsiniz. SCADA sistemleri HTML5 uyumlu olduğu için bütün cihazlardan ulaşılabilme imkanı sunmaktadır.

Bu sayede;

Trafik Kontrolü, görüntü işleme prosesleri ile yol güvenliği ve trafik yönetimi, trafik akışının izlenmesi, yaya tespiti, ters yönde giden araç, tünel içindeki yabancı cisimler, yasaklı bölge ihlali, duman tespiti ve Duran araç tespiti Tünel içinde enine geçişleri gören kapı kameraları, yolu gören sabit kameralar, tünel giriş ve çıkışları ile yaklaşım yollarında sabit ve hareketli kameralar mevcuttur.

Gabari Sistemleri

hqdefaultTünel ve köprüler, yükseklikleri sınırlı olan yapılardır. Özellikle tüneller içinde aydınlatma ve havalandırma gibi sistemler sebebiyle araçların ancak sınırlı gabaride geçişi mümkün olmaktadır. Her ne kadar gabari sınırlaması işaretlerle belirlense de sürücülerin bu işaretleri görmeme veya dikkat etmeme ihtimaline karşı araçların tünel ve köprü girişlerinde uyarılması gerekmektedir. Wonderware Türkiye Tünel SCADA sistemleri, tünel veya köprü girişine güvenli bir mesafede gabarisi yüksek aracı tespit etme, uyarı sistemi ile gabarisi yüksek aracı uyarma ve alternatif rota ile tünel girişinden farklı güvenli bir yere yönlendirme şeklinde çalışmaktadır. Buna ek olarak, Wonderware Türkiye Tünel SCADA sistemleri, tünel girişlerinde gabarisi uygun olmayan aracı durdurmak için değişken mesaj işaretleri, trafik sinyal lambaları ya da sesli uyarı sistemlerini kullanmaktadır. Wonderware Türkiye Tünel SCADA sistemleri, uyarı sistemi devreye girdiğinde, değişken mesaj işaretindeki mesajı değiştirmekte ve merkeze veya başka bir uyarı sistemine hangi bölgenin ihlali olduğu bilgisini otomatik olarak vermektedir. Bütün GABARİ sistemlerini Tünel SCADA çözümleri ile tek ekrandan kontrol edebilirsiniz. SCADA sistemleri HTML5 uyumlu olduğu için bütün cihazlardan ulaşılabilme imkanı sunmaktadır.

Havalandırma Sistemleri

systemair_road_tunnelTünellerde jet fanlar, temiz hava temini ve acil durumlarda duman tahliyesi sağlamak amacı ile kullanılmaktadır.  Jetfan sistemi, tüneldeki CO-NO-VI  düzeyini denetleyen  sensörler ile otomatik devreye alınmaktadır. Sensörlerin çıkışları PLC ile irtibatlandırılır ve Wonderware Türkiye Tünel SCADA'dan limit değerlerinin ayarları yapılabilir. Belirlenen limit değerlerine göre değerlerinin otomatik veya manuel çalışma operatör yardımı ile sağlanabilmektedir. Gerekli sensor sayısı tünelin genel planına bağlıdır ve minimum 500'de bir adet yerleştirilmesi önerilmektedir. Tünel Havalandırma Sistemleri PIARC - 2004 tavsiyeleri esas alınarak tasarım yapılmaktadır. Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmış yangın senaryolarının entegrasyonu yapılmaktadır. Tünellerde doğal havalandırma sırasındaki yangın büyüklüğü, tünel eğimine, kesit alanına, uzunluklarına, tünel duvar özelliklerine ve girişteki meteorolojik koşullara bağlıdır. Tünelde çıkan yangınlar kapalı alan yangını olarak sınıflandırılır. Ancak, tüneller mekanik havalandırma sistemleriyle donatıldıklarından kapalı alan yangınına göre daha fazla hava (oksijen) içermektedir. Bu da, hem yangın verimine hem de yangın yüküne etki etmektedir. Tüneldeki havalandırma sistemleri, yangın bölgesinde soğutma özelliği göstererek sıcaklığın yüksek değerlere ulaşmasını engeller. Duman ve zehirli gazların tünel içerisinde bulunmasını engelleyecek şekilde jetfan havalandırma hesapları ve tasarımı yapılıp Wonderware Türkiye Tünel SCADA kontrol sistemi ile irtibatlandırılmaktadır. Bütün havalandırma sistemlerini Tünel SCADA çözümleri ile tek ekrandan kontrol edebilirsiniz. SCADA sistemleri HTML5 uyumlu olduğu için bütün cihazlardan ulaşılabilme imkanı sunmaktadır.