Endüstriyel otomasyonda Batch Sistemler

Ölçemediğiniz prosesi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz sistemi verimli olarak kullanamazsınız…

Endüstriyel otomasyonda Batch Sistemler

Ölçemediğiniz prosesi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz sistemi verimli olarak kullanamazsınız…

Wonderware INBATCH, özellikle reçete ve batch prosese sahip işletmelerde otomasyon kontrol sisteminin marka/modeli farketmeksizin üretimin uluslararası geçerliliğe sahip ISA Standartlarına uygun bir şekilde verimli ve etkin yürütülmesini sağlamaktadır. Batch ve reçete sistemi otomatik hale dönüştürülerek yüksek kaliteye sahip kalite istikrarlı üretimin gerçekleştirilmektedir. Böylece işletme kaynak, hammadde ve ekipmanlarından maksimum fayda sağlanarak nihai tüketiciye zamanında çıktının tedarik edilmesi sağlanmaktadır.

Kullanıcılarına sağladığı kolaylıklar açısından proses mühendisleri INBATCH konfigurasyon aracı üzerinde reçete ve formulleri kolaylıkla oluşturabilmekte olduğu gibi dinamik yapısı sayesinde revizyonları yapabilmektedir. INBATCH ile çok kompleks yapıya sahip sistemlerde eş zamanlı olarak birden fazla batch ve reçete yönetimi yapılabilmektedir. Wonderware InBatch modülü bir bakışta reçete ve prosesin gerçek zamanlı akışı hakkında bilgi edinme imkanı sağladığı gibi sorun ortaya çıktığında problemin hangi prosesin hangi fazından kaynaklandığını tespit etmemimiz ve dolayısıyla sorunu giderme süresini kısaltarak bundan kaynaklı üretim duruşu minimize etmemizi sağlamaktadır.

Aynı zamanda tasarım aşamasında üretim sürecindeki hangi sistem nereye bağlı, öncesi ve sonrasında ne takip ediyor görmemizi sağlamakta ve proses mimarisi kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bazı üretim tiplerinde birbirine benzeyen prosesler için taslaklar oluşturularak yeni bir mühendislik hizmeti gerekmeksizin proses mimarisi veya şartları üretim departmanı tarafından kolaylıkla değiştirilebilmektedir.

"INBATCH ürünü ile ürünün nasıl yapılacağı ile ilgili proses tanımlamaları yapılmaktadır."

• Ürün reçetesi nedir?
• Reçete hangi malzemelerden oluşması gerekmektedir?
• Üretimin yapılabilmesi için gerekli ekipmanlar/makineler nelerdir?
• Üretimin yapılabilmesi için kullanılacak ekipmanların set değerleri nelerdir?
• Üretimin yapılabilmesi için kullanılacak ekipmanlar hangi sıraya göre ve ne kadar süre çalışacaktır? (Kontrol şekli) vb

INBATCH içerisinde bulunan komponentlerden olan INBATCH Server sistemi; proses model, malzeme tanımlaması ve reçete bilgilerini barındırmaktadır. Server tüm sistemi eş zamanlı olarak koordinasyonunu sağlayarak network üzerindeki tüm ekipman/makine ve operatörün etkileşim içerisinde olmasını sağlamaktadır. İşletme içerisinde enerji, operator vb kaynaklı batch kesinti oluşması durumunda sistem kendinden kaynaklanmayan problemler gidirildekten sonra aynı şekilde süreci devam ettirmektedir (Warm Restart) Aynı zamanda sanallaştırma teknolojileri olan Microsoft Hyper-V / VMware / vSphere gibi Redundant, High Availibility teknolojileri desteklemektedir. INBATCH içerisinde bulunan komponentlerden olan kullanıcı arayüzleri .NET and ActiveX Controls desteklediği gibi işletmede halihazırda kullanılan Intouch Scada ile entegre çalışarak operatorlerin işlerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca uygulama geliştiriciler için içerisinde arayüz oluşturma, veritabanı ayarları, konfigurasyon imkanı sağlamaktadır. INBATCH işletmedeki kontrol sistemi ile entegre olabilmek için Wonderware DAS Server saha haberleşme araçlarını kullanmakta olduğu gibi halihazırda Wonderware System Platformu üzerinde entegre bir şekilde çalışabilmektedir.