Akıllı Fabrika DCR Paketi

Veri Arşivleme, Veri İzleme, Veri Raporlama

Akıllı Fabrika DCR Paketi:
Veri Arşivleme, Veri İzleme, Veri Raporlama

ENDÜSTRİYEL VERİ DEPOLAMA ve ANALİZLERİ İÇİN HISTORIAN VERI TABANI UYGULAMALARI

İnsanlığın ilk yıllarından bu yana "değişim" ve "gelişim" kelimeleri hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Toplumların birbirleri ile sürekli etkileşimiyle sağlanan bilgi aktarımı insanlara yeni ufuklar açmak için vazgeçilmez bir kaynaktır. Sanayi devrimi ile başlayan bu süreç bu günlerde Endüstri 4.0 ile kendinden sıkça söz ettirir hale gelmiştir. Sektör bağımsız her alanda inovatif bir gelişim sağlamaya ilham olan bu bu yeni sürecin merkezinde etkinlik, verimlilik ve fayda maksimizasyonu bulunmaktadır. Bunun gerçekleştirilebilmeside endüstriyel verilerin fayda sağlayacak bilgilere dönüştürülmesinden geçmektedir. Bu anlamda historian veri tabanı uygulamaları oldukça önemli bir role sahiptir.

PROSES VERİLERİ ARŞİVLEME, İZLEME ve RAPORLAMA

Bir otomasyon sisteminde en önemli konuların başında zaman, plan ve kaynak yönetimi gelmektedir. Operasyonların planlaması, işlemlerin yönetilmesi, her bir operasyon süresi, diğer proseslere geçiş ve bekleme süreleri vb konuların optimum şekilde tanımlanarak yönetilmesi son derece önemlidir. Belirtilen bu işlemlerin otomatik hale getirildikten sonra iyileştirmelerin gerçekleştirilmesinin; düşük operasyon maliyeti, yüksek oranda üretkenlik, yüksek oranda kalite, yüksek oranda esneklik gibi büyük faydaları getirmektedir.

Endüstriyel otomasyon da kullanılan yöntemler her geçen gün gelişip ve farklılaşıp, kullanıcıların istek ve taleplerine çözüm bulmaya devam etmektedir. Otomasyon uygulamalarında artık standart hale gelen fabrikalarda yaygın olarak kullanılan endüstriyel yazılımları HMI, OMI, Scada, SuperScada, IT/OT, batch yönetimi, üretim yönetim sistemi ve reçete yönetimi çözümleri bulunmaktadır. Bunlara ilaveten artık belirtilen sistemlerin etkinliğini ve verimliğinin analizini gerçekleştirmek için gereken endüstriyel bilgi yönetimi ve analizi çözümleri oldukça öneme sahip hale gelmiştir. Değişken son kullanıcı talep ve isteklerine karşılık sağlayabilmek için teknolojinin uygun çözümlerinden yaralanmak, minimum maliyetle maksimum kalite ve kar sağlamak ve bunu en uygun teknoloji ile gerçekleştirmek üreticilerin öncelikli konularındandır.

Tüm isteklere ve taleplere cevap vermek adına yazılım ve otomasyon firmaları çeşitli yazılım çözümleri ortaya çıkarmıştır. Omron, Sıemens, Allen Bradley, Mitsubishi, Schneider, Rockwell gibi firmalar bu alanda ismi sayılabilecek firmalar arasındadırlar

Üreticiler için Wonderware DCR Endüstriyel Bilgi Yönetimi ve Analizi Çözümleri ile tesisinizdeki veya makinanızdaki geçmiş dönemde gerçekleşen değişimleri görmek, arızaları bu bilgilerle ön görmek, üretim esnasında neler gerçekleştiğinin analizini yapmak artık tek bir buton ile sağlanır hale gelmiştir. Endüstri 4.0 ile gelişen ve popüler hale gelen Nesnelerin İnterneti (IoT), Cloud Çözümler, Big Data, Kestirimci Çözümler gibi uygulamaları da teknolojik olarak arka tarafta Endüstriyel Bilgi Yönetimi ve Analizi kullanmaktadır.

Operasyon yöneticileri ve kullanıcılar için Wonderware DCR; geçmişe yönelik dataları ilişkisel veri tabanı üzerinde tutmadığı ve historian veri tabanı kullanıldığı için endüstriyel bilgilere hızlı ve kolay bir erişim imkanı sağlamaktadır. Muadillerden daha hızlı bir şekilde geçmişteki verilerinizi getirerek veriler üzerinde analizler ve raporlar gerçekleştirmenizi sağlamaktadır. Ayrıca sistem gereksinimi olarak diğer muadillerine göre daha düşük olduğundan sizlerin ilk ve operasyonel maliyetlerinizi minimize eder. Sanal işletim sistemi üzerinde çalışması, sağladığı büyük BT avantajlardandır. Sistem kullanıcı tarafında kişisel bilgisayarınızı yavaşlatmaz bellek sorunu ile karşılaşmanızı engeller. Diğer tedarikçilerden farklı olarak farklı otomasyon sistemleri ile haberleşmek için dahili sağladığı +100 otomasyon driver sayesinde her sistemden kolaylıkla verileri aynı platforma taşıyabilirsiniz ve ilave OPC ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Ayrıca yine dahili getirdiği kullanıcı arayüzleri ile self servis analiz ve raporlarınızı yapabilirsiniz. Sistem yetkilendirmeye bağlı erişim ile üçüncü parti uygulamalara veri sağlayarak kolay entegrasyon kabiliyeti sunabilmektedir.

Wonderware DCR Paket sistemi;

Endüstriyel Historian veri tabanı içerisinde tutulan veriler, üretim - kalite ve bakım departmanlarının kolay kullanımını sağlamak için gerçek zamanlı (near real time) ve geçmiş şeklinde depolanır ve ilişkisel veri tabanlarından ayrılan özelliği de verileri zaman serisi şeklinde arşivleyebilmesi ve geçmişe dönük sorgulanabilmesidir. Verileri analiz için sürükle bırak teknolojisi ile çalışan kullanıcı dostu analiz arayüzüne sahiptir.Bu sistem haberleşilen tag bilgileri içerisinde geçmişe dönük üretim, kalite ve bakım departmanlarının istedikleri verilere ihtiyaçları oldukları anda en hızlı ve esnek şekilde erişebilmelerini sağlayan, depolama alanını minimum enerji ile maksimum veri depolayacak şekilde optimize eden ve bu verileri zaman serisi şeklinde arşivleyen endüstriyel Historian veri tabanı içermektedir.

Bu analiz arayüzü ile işletmeciler;

 • MS Office (Word/Excell) Raporu alabilir,
 • Web Browser üzerinden arayüze erişebilir,
 • Herhangi IT/OT desteği gerekmeksizin kendi raporunu oluşturma,
 • Workbook-Proses Data Raporu oluşturarak ilgili departmanlar ile paylaşma,
 • Server-Client mimari ile kolay bakım operasyon yönetimi,
 • Üst/Alt/Yatay sistemler ile entegrasyon için kolay Microsoft sorgu oluşturma arayüzü,
 • Kolay istatistik veri oluşturma,(min.,max, ortalama,..)
 • Trend analiz üzerine kullanıcıların görebilmesi için not yazabilme,
 • Tag konusunda aşivleme – sorgulama optimizasyon seçimi, (delta, cylic,..)
 • Tag picker ile analiz istenen verileri seçme,
 • Check box üzerinden analiz yapılmak istenen fonksiyon seçimi,
 • Detaylı inceleme için Zoom In-Zoom Out,
 • İlgili Tag konusunda tanımlanan alarm durumlarını görme, gibi bir çok özelliği içermektedir.

Bu çözüm esnek yapısı sayesinde işletme ihtiyaçlarına göre genişletilebilmektedir.

Wonderware DCR Paket sistemi ile hızlı ve kolay bir şekilde aşağıda verilen örneklerdeki uygulamaları yapabilirsiniz.

Örneğin Üretim için; üretim otomosyon sisteminde çalışma/duruş verileri aktarılabiliyorsa, toplam çalışma süresi, duruş süresi, ürün adet bilgisi gibi operasyon verilerini hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz. Üretim esnasında yapılmak istenen (set değeri) ve gerçekleşen değer arasındaki ilişkileri, istatistik verilerine erişim hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz.

Örneğin Bakım için; yüksek güçteki tüm motorlarınızın sıcaklık, titreşim, güç, hız gibi bilgilerini DCR alarak önceki dönemlerle hızlı ve kolay bir şekilde kıyaslayabilir, aralarındaki ilişkiyi saptayabilir ve deltaları ortaya çıkararak aksiyon alabilirsiniz. Analog değerler ile discrete değerleri kıyaslayarak detaylı rapor alabilirsiniz. Son 24 saat içerisinde kaç defa pompa/motor dur-çalış gerçekleşti, pompa çalışmıyorken akış oldu mu, gibi bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz. Yüksek güçte enerji tüketen ekipmanların çalışma durumları (ON/OFF) ile enerji tüketim değerlerini kıyaslayarak çalışma yokken, katma değer sağlanmadığı durumda enerji tüketimi ortaya çıkarabilirsiniz.

Örneğin Kalite için; reaktör içerisindeki operasyonlar ile proses parametreleri araki ilişksındaileri hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz. Üretilen ürünlerin arasındaki farklılıkları, min, maks, ortalama vb. değerleri hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz.
Örneğin Yardımcı Tesisler sorumlusu için; üretim esnasında ekipmanlara göre tükenen yakıt, enerji verileri (su,hava,doğalgaz) hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz.

Wonderware DCR Paket sistemi endüstriyel zaman serisi veri tabanı içerisinde tutulan veriler üretim, kalite ve bakım departmanlarının dashboard olarak kullanımını da uygundur. DCR Dashboard sistemi ile işletmeler;
• Kendi bilgisayar veya tablet sistemlerine kurulum yapmadan browser üzerinden erişim,
• Standart kullanıcı alışkanlıklarına uygun Google Search mantığında çalışan browser,
• Status Board (durum kıyaslama),Time in StateChart LineChart, ColumnChart,
• Kolay ve hızlı erişim için Dashboard, KPI ve Raporu kayıt işlemi,
• Runtime esnasında, geliştirme imkanı,
• Manuel veri girişi için CSV files import/export özelliği,
• Kolay istatistik veri oluşturma,(min.,max, ortalama,..)
• Kullanıcılarla hazırlanan KPI, Dashboar paylaşma, kaydetme veya yükleme upload imkanına da sahip olurlar.

Veri arşivleme, veri izleme, veri raporlama işlemlerinizi minimum maliyet ve maksimum performans ile gerçekleştirmek için Wonderware Türkiye Historian çözümünü deneyin.