Sütaş

Wonderware Türkiye, Scada Kontrol Odası Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemleri Çözümleri ile SÜTAŞ Tesislerinin tüm operasyonlarını merkezileştirdi.

Wonderware Türkiye, Scada Kontrol Odası Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemleri Çözümleri ile SÜTAŞ Tesislerinin tüm operasyonlarını merkezileştirdi.

Sütaş Bingöl tesislerinde operasyonel mükemmellik konseptine uygun teknolojik çözüm kullanmak için Wonderware Türkiye çözümlerini tercih etti.  Modern gıda proses teknolojilerine uygun özelliklere sahip Wonderware Türkiye'nin Aveva Scada çözümleri ile üretim operasyonlar merkezi bir şekilde izleme, yönetme, kontrol, raporlama ,güvenli mobil operasyon erişim gibi dijital teknoloji sahip olmuştur. Sütaş Wonderware Türkiye Scada Kontrol Odası çözümlerini tercih etmesinde teknolojik olarak dizayn aşamasından operasyon aşamasına kadar tüm teknolojileri bütünsel olarak tek çatı altında sağlayabilmesi ve üretim konusunda güncel teknolojik gereksimleri standart olarak karşılaması en önemli gerekçelerden biriydi. Ayrıca mühendislik sürecini konusunda uzman olan APV Hemisan firması dijital çağa uygun bir şekilde yenilikçi, yüksek performans ve kalitede otomasyon mühendislik hizmetleri gerçekleştirmiştir. Wonderware Türkiye olarak sağladığımız Endüstriyel Mükemmellik  Aveva Scada Çözümleri ile Edge To Enterprise konseptine uygun olarak  işletmelerin tüm operasyonlarını uçtan uca yüksek performansta ve verimde yönetilmesini sağlamaktayız.

Wonderware Türkiye olarak Çözümlerimiz;  Scada, Historian Veri Tabanı Veri Toplama ve Raporlama, Üretim Raporlama,  Üretim İzlenebilirlik, Üretim Yönetim Sistemi, Kestirimci Bakım, Kestirimci Kalite, IT/OT Entegrasyon, Üretim Performans Destek Sistemi, Üretim Reçete Yönetimi, Üretim Batch Yönetimi, Mobil Dijital Prosedür Yönetimi, OPC Server, OPC Tunneler, Siber Güvenlik, Üretim Siber Güvenlik, Bakım Yönetimi, Dijital İkiz,…vb

#sütaş #dijitaldönüşüm