MES

Üretim operasyonlarının karlılığını, kalitesini ve uyumluluğunu en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanmıştır.

AVEVA MES (Formerly Wonderware MES)

Üretim Yönetim Sistemi – Operasyon Modülü

Wonderware AVEVA MES / Operasyon modülü hammaddelerin mamül ürünlere dönüşmesi sürecini verimli ve güvenilir bir şekilde yönetmenizi sağlamaktadır. Ürünlerin spesifikasyonlara uymasını sağlayarak gerçek zamanlı olarak imalat, yürütme ve malzeme akışı süreçlerindeki bilgilerinize ulaşmanıza olanak sağlamaktadır.

 • Üretimdeki tüm operasyonel süreçlerin gerçek zamanlı yönetilmesi,
 • İnsan & Proses & Sistem arası işleyişleri organize etme,
 • Shop Floor cihazları ile entegrasyonu,
 •  Kim, nerede, nasıl, ne zaman ve ne kadar üretim yaptığının bilgilerinin anlık olarak veya geçmişe dönük olarak raporlanması,
 • Üretim planlaması (Optimum kaynak ile maksimum verimde üretim yapılması sağlanmaktadır),
 • İş emri yönetimi (İş emri ne zaman başladı, ne zaman bitti, daha ne kadar sürecek gibi bilgileri anlık sunmaktadır),
 • İş gücü maliyetlendirmesi (Herhangi bir iş emrinin üretiminde birim iş gücü maliyetleri farklı kaynaklar kullanılması sonucu toplam iş gücü maliyetinin otomatik hesaplanarak sunulması),
 • Proses steplerinin / İş takip metodolojilerinin / Standartların dikte edilmesi,
 • Envanter yönetiminin gerçekleştirilmesi(Canlı envanter bilgisi),
 • BOM tanımlamasını ve yönetimini sağlamaktadır.

AVEVA MES/Performans (Formerly Wonderware MES)

Üretim Yönetim Sistemi – Performans Modülü

Wonderware AVEVA MES/Performans modülü operasyonel verimlilikleri izleyerek, analiz ederek ve sürekli iyileştirerek maliyetleri düşürmenizi ve bu sayede varlık değerinizi (ROA) arttırmanızı sağlamaktadır.

 • Üretimdeki tüm ekipmanların ve operatörlerin performans yönetiminin kontrolü,
 • Ekipman, ürün, vardiya, operatör ve proses bazlı karşılaştırmalı Genel Ekipman Etkinliği (OEE) ya da verimlilik raporlarını anlık ya da geçmişe dönük olarak görüntülenme,
 • Ekipman, ürün, vardiya, operatör, proses bazlı karşılaştırmalı "Utilization – Kullanım Durumu" raporlarını anlık ya da geçmişe dönük olarak     görüntülenmesi,
 • "Utilization – Kullanım Durumu" ile alakalı alarm durumlarının oluşturularak ilgili yetkililerin proaktif şekilde operasyon yürütmeleri,
 • Prosesin modellenmesi, + Proses içindeki olası darboğazların analizini otomatik olarak gerçekleştirmeyi sağlamaktadır.

AVEVA MES/Kalite (Formerly Wonderware MES)

Üretim Yönetim Sistemi – Kalite Modülü

İmalat İşlemleri için Kalite Yönetimi ve İstatistiksel Proses Kontrol

Wonderware MES/Kalite operasyonlarının sayısallaştırılması, otomatikleştirilmesi ve işyeri tabanında numune planının uygulanması ile aynı zamanda kalite ve uygunluğun korunmasını sağlamaktadır. Kalite kayıplarını etkili bir şekilde azaltmak, varyasyonu en aza indirmek ve verimi artırmak için eğilimler ve kural ihlal bildirimlerini kullanıcıların bilgisine sunmak için güçlü istatistiksel süreç denetimi (SPC) yöntemleri kullanmanızı sağlamaktadır.

 • Üretilecek ürünlere ilişkin kalite yönetimi yapılması,
 • Ürün özelinde zaman ya da event bazlı örnekleme planlarının oluşturulması,
 • Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemleri (LIMS) ile entegre olunarak üretimle eş zamanlı örnekleme planlarının yürütülmesi,
 • İstatistiksel Proses Kontrolü – SPC yapılması,
 • Ürüne özel kalite kurallarının oluşturulması,
 • Anlık SPC ve kalite kurallarına yönelik kabul / red mekanizmalarının işletilmesi,
 • Proses Alarmları (Örn: Düşük Makine Hızı vs.) tanımlanarak proaktif yaklaşım sağlamaktadır.
İşinizde çeviklik ve esneklik sağlar.#mes #üretimyönetimsistemleri #Aveva MES